Віталіш Любов Петрівна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

 • синтаксична семантика
 • лексикологія
 • фразеологія
 • методика викладання іноземних мов

Курси
Перша іноземна мова (магістри, німецька філогія)
Магістерський семінар (німецька філологія)
Фразеологія (німецька філологія)
Лексикологія другої іноземної мови (англійська філологія)
Друга іноземна мова (німецька) (англійська філологія)
Лексикологія (класична філологія)

Курси

Вибрані публікації

ПОСІБНИКИ

 1. Віталіш Л. П., Сулим В. Т., Теребушко Ю. Р. Лінгвокраїнознавчі діалоги : посібник для студентів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 с. Linguolandeskundliche Konversationen_2015
 2. Віталіш Л. П. Термінологічний лінгвістичний словник-мінімум для студентів-герма­ніс­тів. Посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до філології” для сту­дентів-германістів 1 і 2 курсу факультету іноземних мов. – Укладачі – Віталіш Л.П., Дим­чев­ська Н. В., Дяків Х. Ю. та ін. – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 52 с.
 3. Віталіш Л. П. (у співавторстві) Lesen lernen durch Schreiben. Посібник для домашнього читання для студентів 1-2 курсів спеціальності “Англійська мова та література”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 152 с. Німецька мова Посібник для домашнього читання 2014 частина
 4. Віталіш Л. П. (у співавторстві) Німецька мова. Посібник для самостійної роботи над читанням. / Л. П. Віталіш // – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 148 с.
 5. Віталіш Л. П. Граматика німецької мови. Збірник вправ. Частина 1. / Л. П. Віталіш // – Львів: ПАІС, 2011. – 364 с.
 6. Віталіш Л. П. Німецькі прислів’я та приказки: вправи і тести. / Л. П. Віталіш // – Львів: ПАІС, 2009. – 204с. (Wortpaare Stehende Vergleiche Redensarten Sprichwörter)
 7. Віталіш Л. П., Максимчук Б. В., Сулим В. Т. Лексикологія німецької мови як другої іно­зем­ної. / Л. П. Віталіш, Б. В. Максимчук, В. Т Сулим // – Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2009. – 167 с.
 8. Віталіш Л. П. Граматика німецької мови. Збірник вправ. Частина 1. / Л. П. Віталіш // – Львів: ПАІС, 2008. – 364 с.
 9. Віталіш Л. П. (у співавторстві). Англійські запозичення та їхні німецькі відповідники (Довідкове видання). / Л. П. Віталіш // – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 40 с.
 10. Віталіш Л. П. Фразеологія німецької мови: Практикум. / Л. П. Віталіш // – Львів: ПАІС, 2007. – 138 с.
 11. Віталіш Л. П. Лексикологія німецької мови для студентів класичної та англійської філології та педагогічних коледжів. Курс лекцій. / Л. П. Віталіш // – Чернівці: Прут, 2007. – 144 с.
 12. Віталіш Л. П. Лексикологія німецької мови: Програма, тести та практичні завдання для самостійної роботи для студентів факультету іноземних мов денного та заочного на­вчання. / Л. П. Віталіш // – Чернівці: Прут, 2007. – 112 с.
 13. Віталіш Л. П., Максимчук Б. В., Сулим В. Т. Лексикологія німецької мови як другої іно­зем­ної. / Л. П. Віталіш, Б. В. Максимчук, В. Т Сулим // – Львів: ЛНУ, 2006. – 167 с.
 14. Віталіш Л. П. (у співавторстві) Конкурсні тестові завдання з ні­ме­ць­кої мови. /Н.Є. Петращук, Л. П. Віталіш, А. Й. Паславська // – Львів: ЛНУ, 2008. – 313 с.
 15. Віталіш Л. П. (у співавторстві). Конкурсні тестові завдання з ні­ме­ць­кої мови. / Л.П. Віталіш, Н. Є. Петращук, А. Й. Паславська // – Львів: ЛНУ, 2006. – 313 с.
 16. Віталіш Л. П. (у співавторстві) Конкурсні тестові завдання з ні­мець­кої мови. / Л.П. Віталіш, Н. Є. Петращук, А. Й. Паславська // – Львів: ЛНУ, 2005. – 313 с.
 17. Віталіш Л. П. (у співавторстві) Конкурсні тестові завдання з ні­ме­ць­кої мови. / Н.Є. Петращук, Л. П. Віталіш, А. Й. Паславська // – Львів: ЛНУ, 2004. – 364 с.
 18. Віталіш Л. П. (у співавторстві) Конкурсні тестові завдання з німецької мови. / Н.Є. Петращук, А. Й. Паславська, Т. О. Буйницька, Л. П. Віталіш // – Львів: ЛНУ, 2002. – 321 с.
 19. Віталіш Л. П. (у співавторстві) Конкурсні тестові завдання з німецької мови. / А. Й. Паславська, Т. О. Буйницька, Л. П. Віталіш // – Львів: ЛДУ, 1999. – 290 с.
 20. Віталіш Л. П. (у співавторстві) Конкурсні тестові завлання з німецької мови. / А. Й. Паславська, Т. О. Буйницька, Л. П. Віталіш // – Львів: ЛДУ, 1998. – 118 с.
 21. Віталіш Л. П. (у співавторстві) Конкурсні тестові завдання з німецької’ мови. / А. Й. Паславська, Т. О. Буйницька, Л. П. Віталіш // – Львів: ЛДУ, 1995. – 118 с.

Статті

 1. Віталіш Л. П. Typen der deutschen Phraseologismen (Struktur und Semantik). – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії” (13-14 жовтня 2017 р.). – Львів : Наукова філологічна організація “Логос”, 2017. – 136 с. – С.71-74.
 2. Vitalish L. P. Mittel der Bildhaftigkeit in deutschen Sprichwörtern. – / Vitalish L. // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Філологічні науки”(мовознавство) : Збірник наукових праць. — № 7. – Дрогобич, 2017. – 236 с. – С. 27-31.
 3. Віталіш Л. П. Glück und Unglück in deutschen Sprichwörtern. – / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-методичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2017. – № 01 (97). – 34-36. pdf
 4. Vitalish L. P. Typen der deutschen Phraseologismen (Struktur und Semantik). — Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії” (13-14 жовтня 2017 р.). — Львів : Наукова філологічна організація “Логос”, 2017. — 136 с. – С. 71-74.
 5. Віталіш Л. П. Formenbildung und Gebrauch deutscher Modalverben (am Material deutscher Sprichwörter). – / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2016. – № 01 (85). – 19-24. pdf
 6. Vitalish, Lyubov. Deutsche Phraseologismen mit Bezeichnungen der Charaktereigenschaften “fleißig” und “faul” / Lyubov Vitalish // Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 3 ч. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – Вип. 137 (1). – С. 48 – 51.
 7. Vitalish, Lyubov. Zum Problem der Prädikatssemantik im Deutschen / Lyubov Vitalish // Віс­ник Львів­ського університету. Серія іноземні мови. Збірник наукових праць (2014) – Вип. 22. – Львів: ЛНУ імені І. Франка – С. 102-112. [publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/view/659]
 8. Віталіш Л. П. Sprichwörter als Beispielmaterial im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. – Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам : материалы VII междунар. Науч.-практ. Конф., Минск, 15-17 мая 2014 г. / редкол.. Н. А. Круглик (гл. ред.), Т. С. Коротюк . – Минск : Междунар. Ун-т “МИТСО”. – С. 55-58.
 9. Віталіш Л. П. Sprichwörter mit der Lexik aus dem Schulgebrauch. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2013. – № 1 (49). – С. 13 – 15. pdf
 10. Віталіш Л. П. Modalverben in deutschen Phraseologismen. / Л. П. Віталіш // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine), 26/2013. – S. 22 – 24.
 11. Віталіш Л. П. Komparative phraseologisierte Satzgefüge. / Л. П. Віталіш // Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105 (1). – С. 312 – 315.
 12. Vitalish L. Zum Problem der Prädikatssemantik im Deutschen. 1. / L. Vitalish // Bayerisch-ukrainischer Germanistenkongress in München / Kloster Banz “Die Germanistik um die Jahrtausendwende” 26. -30. April – Lwiw, 2012. – S. 149 – 153.
 13. Віталіш Л. П. Sprichwörter mit der Lexik aus dem Schulgebrauch. / Л. П. Віталіш // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine), 25/2012. S. 22 – 24.
 14. Віталіш Л. П. Komparative Sprichwörter. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2012. – № 04 (40). – С. 20 – 22. pdf
 15. Віталіш Л. П., Паславська А. Й. Часові форми сильних дієслів у німецьких прислів’ях (презенс). / Л. П. Віталіш, А. Й. Паславська // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2012. – № 07 (43). – С. 6 – 10.
 16. Віталіш Л. П. Berufsnamen in Sprichwörtern. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі”: Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”, м. Харків. № 8 (32), 2011. – С. 10–11.
 17. Vitalish, Lyubov. Strukturelle Besonderheiten der sprichwörtlichen Redensarten mit Berufs- und Standesnamen. / Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine), 24/2012, S. 21-23.
 18. Віталіш Л., Перунчак Т. Деякі структурно-семантичні особливості німецьких економічних термінологічних словосполучень. / Л. П. Віталіш, Т. І. Перунчак // Наукові записки. – Випуск 95. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 320-324.
 19. Vitalish L. Sprichwörter mit Berufsnamen im Deutschunterricht. / Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine), H. 22, 2010, S. 47-52.
 20. Віталіш Л. П., Паславська А. Й. Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch! / Л. П. Віталіш, А. Й. Паславська // “Німецька мова в школі”: Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”, м. Харків. № 5 (17), 2010. – С. 2-8.
 21. Віталіш Л. Berufsnamen in deutschen Sprichwörtern (Zur Didaktisierung im Unterricht). / Л. П. Віталіш // Наукові записки. Випуск 89 (2) – Серія: Філологічні науки (мовознавство) : У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 195-198.
 22. Віталіш Л. П. Frau und Weib im deutschen Sprichwort. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі”: Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”, м. Харків. № 1 (13), 2010. – С. 12-14.
 23. Віталіш Л. П. Die Präpositionen mit dem Dativ: Materialien für Lehrer. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі”: Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”, м. Харків. № 10 (10), 2009. – С. 7-8.
 24. Vitalish L. Wortpaare im Deutschunterricht. / Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine), 21/2009, S. 71-75.
 25. Vitalish L. Lviv – Donezk: Germanistenpartnerschaft. / Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine), 21/2009, S. 127-128.
 26. Віталіш Л. П. Verben mit parallelen Formen. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в шко­лі”: Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”, м. Харків. № 5 (5), 2009. – С. 12-14.
 27. Віталіш Л. П. Дидактизація граматичних категорій іменника на матеріалі німецьких при­слів’їв. / Л. П. Віталіш // Наукові записки. – Випуск 81 (2). – Серія: Філологічні науки (мово­знав­ст­во): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 349-352.
 28. Віталіш Л. П. Die Präpositionen mit dem Genitiv. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі”: Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”, м. Харків. № 4 (4), 2009. – С. 14-17.
 29. Віталіш Л. П. Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в шко­лі”: Науково-методичний журнал, видавнича група “Основа”, м. Харків. № 1 (1), 2009. – С. 15-19.
 30. Віталіш Л. П. Презенс сильних дієслів у німецьких прислів’ях (методичні матеріали). / Л. П. Віталіш // Мате­ріа­ли ХУ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів та УІІІ Українсько-баварського конгресу германістів “Теорія та практика викладання німецької мо­ви як іноземної: перспективи розвитку”. 24-25 жовтня 2008 року. – Тернопіль, вид-во ТНПУ, 2008. – С. 57-65.
 31. Vitalish. Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen (Fortsetzung). / L. Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine), 20/2008, S. 20-26.
 32. Віталіш Любов. Mit-Phrasen als freie Angaben im Deutschen und ihre ukrainischen Ent­spre­chungen. / Л. П. Віталіш // Наукові записки. – Випуск 75 (5). – Серія: Філологічні науки (мо­во­знав­ство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – 316 с. – С. 37 ‑
 33. Vitalish. Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen. / L. Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremd­spra­che in der Ukraine), 19/2007, S. 46-49.
 34. Любов Віталіш. Didaktisierung der grammatischen Kategorien des Verbs am Material deutscher Sprich­wörter. / Л. П. Віталіш // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми лін­г­ві­стичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спіл­ку­вання у вищій школі”. Збірник наукових праць. – Львів: Львів­сь­кий національний університет імені Івана Франка, 2007. – С. 205‑207.
 35. Л. Віталіш. У чому ж причина? Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові (Ма­те­рі­а­ли на допомогу вчителеві). / Л. П. Віталіш // “Іноземні мови в навчальних закладах”, № 1, 2007, с. 32-36.
 36. Lybov Vitalish. Verben mit parallelen Formen (Materialien für Lehrer). / Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremd­spra­che in der Ukraine), Heft 18. – Lwiw, 2006, S. 31 -35.
 37. Vitalish L. P. Gedichte lernen durch Schreiben (Materialien für Lehrer). / Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremd­spra­che in der Ukraine), H. 17. – Lwiw, 2006, S. 22-26.
 38. Vitalish L. P. Deutsche Homonyme. / Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine), H. 16. – Lwiw, 2005, S. 30-45.
 39. Vitalish, Lyubov / Kondziolka, Oleksiy. Stehende Vergleiche als typische Phraseologismen in der Umgangssprache (Materialien für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache für Fort­ge­schrit­tene) (Fortsetzung). / Vitalish, O. Kondziolka // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine), H. 15. – Lwiw, 2004, S. 34-42.
 40. Vitalish, Lyubov / Kondzolka, Oleksiy. Stehende Vergleiche als typische Phraseologismen in der Umgangssprache (Materialien für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache für Fort­ge­schrit­te­ne). / Vitalish, O. Kondziolka // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine), H. 14. – Lwiw, 2003, S. 14-23.
 41. Lybov Vitalish. Aktantifizierung der freien Angaben mit lokaler Bedeutung / Vitalish // Німецька мова як пер­ша та друга іноземна у середніх і вищих навчальних закладах України. Матеріали ХІІІ між­на­род­ної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів, 24-25 лис­то­па­да 2006 р., Львів, 2006, с. 15-21.
 42. Vitalish. Präpositionalphrasen mit der Präposition „mit“ als Aktanten und ihre ukra­i­ni­schen Entsprechungen. / L. Vitalish // Ukrainisch-Bayerische Germanisten­tagung an der Nationalen Uni­ver­sität Lwiw “Deutsche Sprache, Literatur und Kultur im ukrainischen Kontext”, 23. -24. Mai 2005, Lwiw. – Lwiw: PAIS, 2006. – S. 120-126. (Матеріали Українсько-Баварського кон­гресу германістів у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 23-24 травня 2005, м. Львів. – Львів: ПАЇС, 2006. – 160с. )
 43. Віталіш Л. П., Мацех-Український Л. З. Німецькі прийменники: контрастивне бачення. / Л. П. Віталіш, Л. З. Мацех-Український // Проблеми навчання та викладання практичної граматики іноземної мови у ви­що­му навчальному закладі (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 жовтня 2004 р. ) – Дрогобич: КОЛО, 2005. – С. 174-177.
 44. Vitalish L., Petrashchuk N. Vorschläge zu Zarb-Übungen mit zweisprachigem Material. / Vitalish, N. Petrashchuk// DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine), H. 15. – Lwiw, 2004, S. 28-34.
 45. Віталіш Л., Кость Г. Складність лексико-граматичних тестів з множинним вибором (на ма­те­ріалі німецької та французької мов). / Л. П. Віталіш, Г. М. Кость // Вісник Львівського університету, серія “Іно­зем­ні мови”. Вип. 11. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 200 – С. 428-432.
 46. Віталіш Л. П. Функціональний підхід до викладання граматики як аспекту спе­ці­аль­но­сті (на матеріалі німецької мови). / Л. П. Віталіш // Вісник Львівського університету, серія “Іно­зем­ні мови”. Вип. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 422-427.
 47. Віталіш Л. П. Градація труднощів у тестах з німецької граматики. / Л. П. Віталіш // У кн. : Німецька мо­ва як іноземна на килимі суцвіття мов ( Матеріали ювілейної конференції АУГ 26-27 вересня 2003. Львів). – Львів: ЛНУ, 2003. – С. 65-69.
 48. Віталіш Л. П. Постановка задачі у навчальній комп’ютерній програмі з німецької гра­ма­ти­ки. / Л. П. Віталіш // “Іноземна філологія”, вип. 112, 2001, с. 442-447.
 49. Качор М. В., Віталіш Л. П. Використання комп’ютера як навчального засобу в процесі на­вчання іноземним мовам. / М. В. Качор, Л. П. Віталіш // Bicник Державного університету “Львівська по­лі­тех­ні­ка” № 355 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього текстів та питання лін­г­во­методики. – Львів: Вид-во ДУЛП, 1998. – С. 62-66.
 50. Віталіш Л. П., Качор М. В. Лінгвометодичні аспекти автоматизованої навчальної про­гра­ми з німецькоі мови для студентів технічних спеціальностей. / Л. П. Віталіш, М. В. Качор // Bicник Державного уні­вер­ситету “Львівська політехніка” № 355 : Проблеми лінгвістики науково-тех­ніч­но­го і художнього текстів та питання лінгвометодики. – Львів: Вид-во ДУЛП, 1998. – С. 32-37.
 51. Віталіш Л. П. Лінгвометодична реалізація словника та вправ до нього в автома­ти­зо­ва­ній навчальній системі. / Л. П. Віталіш // “Комп’ютерна лінгвістика” N 1. 239 р. – Львів, ЛДУ, 1996.
 52. Виталиш Л. П., Нестерова Т. И. Инфинитивные группы с лексическими единицами-дублерами. /Л. П Виталиш., Т. И. Нестерова // Вопросы язы­ка и стиля научно-художественной литературы. /. ; Львов, 1988. – Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР N 38263 от 08. 06. 89
 53. Виталиш Л. П., Нестерова Т. И. Функторные и предикатные значения глагола sich beschäftigen /Л. П Виталиш., Т. И. Нестерова // – Львов. гос. ун-т. Львов, 1988. – 11 с. – Библиограф. 25 назв. – Рус. – Ру­ко­пись деп. в ИНИОН АН СССР N 33216 от 31. 03. 88
 54. Виталиш Л. П. Категориальные и некатегориальные темпоральные значения / Л. П. Виталиш // Львов. гос. ун-т. Львов, 1988. – 14 с. – Библиограф. 31 назв. – Рус. – Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР N 33215 от 31. 03. 88
 55. Віталіш Л. П. Дієслова з керованим прийменником mit (семантичні групи та участь у кон­струкціях з предикатними актантами). / Л. П. Віталіш // Іноземна філологія, Львів, 1987, вип. 86, с. 65-68.
 56. Віталіш Л. П. Типи семантичного зв’язку сірконстанта vor + Ndev з фінітним дієсловом. / Л. П. Віталіш // Іноземна філологія, Львів, 1985, вип. 78, ст. 65-69.
 57. Виталиш Л. П. Имплицитное темпоральное содержание конструкции Vfin + Praep + Ndev в современном немецком языке (к проблеме семантики предиката). Автореф. дис. . канд. филол. наук. / Л. П. Виталиш // – Львов: ЛГУ, – 24 с.
 58. Віталіш Л. П. Семантичні групи дієслів у предикатно–актантній конструкції з прий­мен­ником vor. / Л. П. Віталіш // Іноземна філологія, Львів, 1984, вип. 75, с. 40-45.
 59. Віталіш Л. П. Семантичний зв’язок сірконстанта з фінітним дієсловом у конструкції Vfin + mit + / Л. П. Віталіш // Іноземна філологія, Львів, 1981, вип. 63, с. 84-90.
 60. Віталіш Л. П. Семантична структура конструкції Vfin + nach + Ndev. / Л. П. Віталіш // Іноземна фі­ло­ло­гія, Львів, 1981, вип. 61, c. 83-90.
 61. Віталіш Л. П. До питання про імпліцитну темпоральність у концентрі присудка. / Л. П. Віталіш // Іноземна філологія, – Львів, 1980, вип. 57, c. 11-20.
 62. Віталіш Л. П. Про розмежування понять “предикативність” і “предикація”. / Л. П. Віталіш // Іно­зем­на філологія, Львів, 1980, вип. 57, c. 5-11.

Електронні навчальні ресурси

 1. Електронна версія посібника “Віталіш Л. П., Максимчук Б. В., Сулим В. Т. Лексикологія німець­кої мови як другої іноземної. / Л. П. Віталіш, Б. В. Максимчук, В. Т. Сулим // – Львів: ЛНУ, ” в Інтернеті (http://dl. lnu. edu. ua) у вигляді модулів.
 2. Інтерактивні тести в Інтернеті, створені для системи дистантного навчання універ­си­тету (http://dl. lnu. edu. ua).

Демонстраційна версія PowerPoint цього посібника у вигляді слайдів з пере­хрес­ни­ми посиланнями (http://dl. lnu. edu. ua/faculty/inomov. new/ukrainian/ger19. htm)

Наукова біографія

 • 1973 – закінчила відділ німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка
 • 1977-1980 – аспірантура
 • 1980 – асистент кафедри іноземних мов
 • 1983 – асистент кафедри німецької філології
 • 1985 – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 “германські мови”
 • 1991 – доцент по кафедрі німецької філології

Різне

Стажування

 • 1977 – Педагогічний інститут імені д-ра Теодора Нойбауера, м. Ерфурт, Німеччина
 • 1988 – Університет Галле-Віттенберг, м. Галле, Німеччина
 • 1991 – Гете-Інститут, м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина
 • 1995 – Інститут мов і перекладачів, м. Мюнхен, Німеччина
 • 1997 – Альберт-Людвігс-Університет, м. Фрайбург, Німеччина
 • 2001 – Педагогічний інститут, м. Фрайбург, Німеччина
 • 2017 – Університет прикладних наук, м. Ниса, Польща

Розклад