Ворончак Лілія Богданівна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

Лінвістика тексту, лінвостилістика, функціональна стилістика
Тема дисертаційного дослідження:
«Структурно-композиційні та лінгвостилістичні особливості жанру німецького газетного фейлетону»

Курси

Публікації

Besonderheiten des Titels des Feuilletons // Thesen der ХIV. Internationalen wissenschaftlich-praktischen UDGV-Tagung „Deutsche Sprache und Literatur im europäischen Kontext“. – Donezk, 2007. – S. 108-110.
Німецький газетний фейлетон як жанр художньої публіцистики та його типологічні риси // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Філологічні науки. – Луцьк 2008, С. 79 – 83.
Das deutsche Zeitungsfeuilleton als Textsorte // Die Lemberger Germanistik in der Ukraine: Innensichten-Außensichten – Dissertationsvorhaben. – Mannheim: Peter Lang Verlag, 2010. S. 191 – 199.

Біографія

1999 – 2005:
студентка факультету іноземних мов Дрогобицького державного університету ім. І. Франка
(магістр, спеціальність: німецька мова і література)
2006 – 2010:
аспірант кафедри німецької філології Львівського національного університету ім. І. Франка
з 2010 асистент кафедри німецької філології
з 2011 – дотепер
викладач на курсах німецької мови у Центрі вивчення німецької мови (партнер Гете-Інституту, м. Київ)
Стажування та підвищення кваліфікації:
червень – липень 2008;
листопад – грудень 2008:
наукове стажуванння в Інституті германістики університету Фрідріха Олександра, Ерлянген – Нюрнберг, Німеччина


Дисципліни:
Практичний курс німецької мови як основної та як другої іноземної мови

Розклад