Висоцька Ольвія Леонідівна

Наукові інтереси

дослідження дискурсного аналізу тексту, психолінгвістика, методична та педагогічна майстерність викладання, розробка та укладання англійського тлумачного словника психології нового типу

Вибрані публікації

1.) Психологізм “потоку свідомості” в англійській художній прозі початку XX ст_ Запоріжжя, 2002 p.
2.) Місце психолінгвістики і нейролінгвістики в дискурсознавстві (прагматичні кореляції). Київ, 2003 p.
3.) “Важливість психологічної категорії мотивації для- мультилінгвалізму (багатомовності) в Європі” (англ. мовою), м. Алушта, 2003 p.
4.) Створення природних мовленнєвих ситуацій при використанні усного методу до вивчення іноземних мов у ВНЗ”. м. Вінниця, 2003 p.
5.) Психологізація навчального процесу з іноземних мов у ВНЗі: дискурсні
міркування” – Розділ колективної монографії “Дискурс іноземномовної
комунікації”, Львів, 2002.
Автор експерементальної навчальної програми рівневого викладання іноземної мови на філософському факультеті (для студентів-психологів) стаціонарної та заочної форми навчання, яка впроваджена у навчальний процес на кафедрі, є виконавцем кафедральної держбюджетної теми.
Бере участь у двох міжнародних проектах “TEMPUS – TACIS” та “L’viv -Oregon Partnership”. Учасник конференцій TESOL. Виступає з доповідями із тематики своїх наукових досліджень на конференціях професорсько-викладацького складу університету та науково-методичних семінарах кафедри.

Біографія

Закінчила 1978 відділення англійської філології факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка. 
Інженер-референт Львівського Відділу ЄТЕКЄ ІТФ АН України Західного регіонального Центру (очол. акад. АН України І. Р. Юхновським).
Викладач вищої категорії англійської, німецької та французької мов Львівського KУДМ ім. І. Труша (1981 -1996).
Викладач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка (з 1996).

Автор 40 наукових праць (статей, перекладів, навчально-методичних матеріалів, тощо).
Веде практичні заняття із студентами стаціонарної та заочної форми навчання гуманітарних факультетів.

Розклад