Ярошко Наталія Сергіївна

Посада: асистент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Наукові інтереси

прагмалінгвістика, семантика, дискурсознавство, стилістика та лексикологія.

Курси

Публікації

1. Ярошко Н.С. Витоки жіночого франкомовного художнього дискурсу (60-90 років ХХ століття) / Н.С. Ярошко // Вісн. Волин. ун-ту. ім. Лесі Українки Сер. Філологічні науки. – Луцьк, 2012. – Вип. 24 (249). – С.160-162.
2. Ярошко Н.С. Мовленнєві стратегії побудови дискурсу та їх складові у романах франкомовних письменниць 60-90-х років ХХ ст. / Н.С. Ярошко // Вісн.Чернів. ун-ту. ім. Юрія Федьковича Сер. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці, 2012. – Вип. 598. – С.106-109.
3. Ярошко Н.С. Метафоризовані концепти «famille» («сім’я») та «maison» («дім») у франкомовних жіночих романах кінця ХХ ст. / Н.С. Ярошко // Вісн. Львів. ун-ту. ім. Івана Франка Сер. Іноземні мови. – Львів, 2012 – Вип.19. – С.133-139.
4. Ярошко Н. С. Метафоричні конструкції як засоби опису дійсності у романах французьких письменниць (60-90 рр. ХХст.) / Н. С. Ярошко // Науковий журнал Донецького національного університету «Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах». – Донецьк, 2012. – Вип.25. – С. 149–159.
5. Ярошко Н. С. Мовленнєві стратегії побудови дискурсу та їх складові у романах франкомовних письменниць 60-90-х років ХХ ст. / Н. С. Ярошко // Вісн.Чернів. ун-ту. ім. Юрія Федьковича Сер. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці, 2012. – Вип. 598. – С. 106–109.
6. Ярошко Н. С. Мовна реалізація основних прагматичних стратегій у франкомовному жіночому дискурсі (на матеріалі романів другої половини ХХ століття) / Н. С. Ярошко // Zbior raportow naukowych. Aktualne problem w wspolczesnej nauki. – Ч. 5. – Warsawa, 2013. – С. 64–67.
7. Ярошко Н. С. Мовні регістри в емотивності оповіді (на матеріалі франкомовних жіночих романів 60-90 років ХХ століття) / Н. С. Ярошко // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Вип. 124. – Львів, 2012. – С. 90–93.
8. Ярошко Н.С. Лінгвопрагматика графічних засобів у романах французьких письменниць кінця ХХ століття / Н.С. Ярошко // Записки з романо-германської філології. – Вип. 2(29). – Одеса, 2012. – С. 135–142.

Біографія

Народилася 28 січня 1988 р. у м. Львові.

Протягом 1995 – 2005 років навчалася у середній школі № 37 з поглибленим вивченням французької мови.

У 2005 році стала студенткою факультету іноземних мов кафедри французької філології Львівського національного університету ім.Івана Франка. У 2010 році отримала диплом магістра філології з відзнакою.

У тому ж році вступила до аспірантури (стаціонар) на кафедру французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка, яку закінчила  у 2013 році. Тема дисертаційного дослідження – «Лінгвопрагматика жіночого франкомовного художнього дискурсу (на матеріалі романів 60-90-их років ХХ століття), науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, Р.С.Помірко.

У 2011 році пройшла міжнародне стажування викладачів французької мови у Лотаринзькому університеті м.Мец у Франції (Université de Lorraine, Metz, France). У 2012 році брала участь у засіданнях «Літнього університету» м.Чернівці, організованих разом із Лотаринзьким університетом м.Мец.

У 2012 році розпочала викладацьку діяльність. Бере участь у наукових семінарах, конференціях та професійних стажуваннях, активно працює над дисертаційним дослідженням та написанням статтей.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію: Лінгвопрагматика франкомовного жіночого дискурсу (на матеріалі 60-90-х років XX століття) – наук. керівник – проф. Р. С. Помірко.

Розклад