Захаров Юрій Миколайович

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

лінгвістика тексту, лінгвостилістика, історичне мовознавство.

Читаю практичні курси німецької мови як основної та як другої іноземної мови, історії німецької мови.

Працюю над дисертацією на тему “Лінгвостилістичні та структурно-композиційні особливості вираження ‘поетики припущень’ у ранніх романах Уве Йонзона”.

Курси

Публікації

Навчальні посібники:
Захаров Ю.М. Praktisches Lehrbuch Deutsch. Навчальний посібник для студентів І курсу немовних факультетів вузів. / Ю.М. Захаров, Н.В. Вишневська, Л.А. Онуфрієва. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2009. – 304 с.
Захаров Ю.М. Deutsch für Hochschulen. Навчальний посібник з німецької мови для студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Ю.М. Захаров, Н.В. Вишневська, Л.А. Онуфрієва. – Кам’янець-Подільський: ФОП Фисин О.В., 2010. – 352 с.

Статті:
Захаров Ю.М. Пунктуаційна своєрідність тексту романів Уве Йонзона як вияв “поетики рипущень” / Ю.М. Захаров // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. пр. Число 11: У двох томах. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С. 353-359.
Sacharow J. M. Die Funktion der Aufzählungen in den frühen Romanen von Uwe Johnson / J.M. Sacharow // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів і VIII Українсько-баварського когресу германістів “Теорія та практика викладання німецької мови як іноземної: перспективи розвитку”, Тернопіль, 24-25 жовтня 2008 року. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2008. – C. 122-124.
Захаров Ю.М. Прагматично-комунікативна функція еліпсів у сучасній німецькій мові. / Н. Є. Захарова, Ю.М. Захаров // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Вип. 7, т. 3. – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 76-77.
Sacharow J. Wiederholungen in Uwe Johnsons Roman Mutmassungen über Jakob im Kontext der erzählerischen Kompetenz des Narrators./ J. Sacharow // Bohdan Maxymtschuk, Stefan J. Schierholz (Hrsg.). Die Lwiwer Germanistik in der Ukraine: Innensichten – Außensichten – Dissertationsvorhaben. – Mannheim: Peter Lang Verlag, 2010. – C. 79-88.
Захаров Ю.М. Функції анаколутів та конструкцій парентезного характеру у художній прозі У. Йонзона. / Ю.М. Захаров. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство.– 2011 – № 5, част. 2. – С. 35-41.

Рецензії:
Захаров Юрій. Неповторне дослідження універсального генія: про працю Леоніда Рудницького “Іван Франко і німецька література” / Ю. Захаров // “Америка” – Філадельфія, ПА, 29 березня 2008 р. – С. 19-20.
Sakharov, Yuriy. Leonid Rudnytzky, Ivan Franko i nimetska literatura [Ivan Franko and German Literature], Lviv, Ukraine: Naukove Tovarystvo imeni Shevchenka, Ukrayinoznavcha Biblioteka NTSh, Number 10, 202, 238 pages, includes index, photographs and illustrations. / Y. Sakharov // The Ukrainian Quarterly. A Journal of Ukrainian and International Affairs. Vol. LXIV, Numbers 1-2 (Spring-Summer 2008). – 2008. C. 151-154.

Біографія

У 1993-1998 рр. – студент Львівського державного університету імені Івана Франка

У 1998-2002 – аспірант ЛНУ ім. І. Франка

У 1999-2006, в рамках стипендії Фонду ім. Ганса Зайделя, перебував на стажуванні у м. Мюнхен (ФРН). В Українському Вільному Університеті та Університеті ім. Людвіга та Максиміліана вивчав германістику та славістику. В останньому з них здобув звання магістра (під керівництвом професора Т. Феннеманна (Theo Vennemann) написав магістерську роботу на тему “Теорії другого пересунення приголосних, із спеціальним урахуванням Мюнхенського вчення” – „Theorien der Zweiten Lautverschiebung, unter besonderer Berücksichtigung der Münchner Lehre“).

Університетськими вчителями були зокрема Я.В. Гаврилишин, Т. М. Комарницька, Т.О. Буйницька (Львів), Леонід Рудницький, Ельмар Зеебольд (Elmar Seebold), Тео Феннеманн (Theo Vennemann), Ріхард Й. Бруннер (Richard J. Brunner), Ульріх Шваєр (Ulrich Schweier) (Мюнхен).

Розклад