Захаров Юрій Миколайович

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

лінгвістика тексту, лінгвостилістика, історичне мовознавство.

Читаю практичні курси німецької мови як основної та як другої іноземної мови, історії німецької мови.

 

Курси

Публікації

Навчальні посібники:
Захаров Ю.М. Praktisches Lehrbuch Deutsch. Навчальний посібник для студентів І курсу немовних факультетів вузів. / Ю.М. Захаров, Н.В. Вишневська, Л.А. Онуфрієва. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2009. – 304 с.
Захаров Ю.М. Deutsch für Hochschulen. Навчальний посібник з німецької мови для студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Ю.М. Захаров, Н.В. Вишневська, Л.А. Онуфрієва. – Кам’янець-Подільський: ФОП Фисин О.В., 2010. – 352 с.

Статті:
Захаров Ю.М. Пунктуаційна своєрідність тексту романів Уве Йонзона як вияв “поетики рипущень” / Ю.М. Захаров // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. пр. Число 11: У двох томах. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С. 353-359.
Sacharow J. M. Die Funktion der Aufzählungen in den frühen Romanen von Uwe Johnson / J.M. Sacharow // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів і VIII Українсько-баварського когресу германістів “Теорія та практика викладання німецької мови як іноземної: перспективи розвитку”, Тернопіль, 24-25 жовтня 2008 року. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2008. – C. 122-124.
Захаров Ю.М. Прагматично-комунікативна функція еліпсів у сучасній німецькій мові. / Н. Є. Захарова, Ю.М. Захаров // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Вип. 7, т. 3. – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 76-77.
Sacharow J. Wiederholungen in Uwe Johnsons Roman Mutmassungen über Jakob im Kontext der erzählerischen Kompetenz des Narrators./ J. Sacharow // Bohdan Maxymtschuk, Stefan J. Schierholz (Hrsg.). Die Lwiwer Germanistik in der Ukraine: Innensichten – Außensichten – Dissertationsvorhaben. – Mannheim: Peter Lang Verlag, 2010. – C. 79-88.
Захаров Ю.М. Функції анаколутів та конструкцій парентезного характеру у художній прозі У. Йонзона. / Ю.М. Захаров. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство.– 2011 – № 5, част. 2. – С. 35-41.

Захаров Ю. Стилістична функція ланцюжків однорідних членів речення у прозі Уве Йонзона / Юрій Захаров // Наукові записки Кіровоградського  державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія “Філологічні науки (мовознавство)”. – Кіровоград,  2015. – Вип. 138. – С. 327 – 331.

Рецензії:
Захаров Юрій. Неповторне дослідження універсального генія: про працю Леоніда Рудницького “Іван Франко і німецька література” / Ю. Захаров // “Америка” – Філадельфія, ПА, 29 березня 2008 р. – С. 19-20.
Sakharov, Yuriy. Leonid Rudnytzky, Ivan Franko i nimetska literatura [Ivan Franko and German Literature], Lviv, Ukraine: Naukove Tovarystvo imeni Shevchenka, Ukrayinoznavcha Biblioteka NTSh, Number 10, 202, 238 pages, includes index, photographs and illustrations. / Y. Sakharov // The Ukrainian Quarterly. A Journal of Ukrainian and International Affairs. Vol. LXIV, Numbers 1-2 (Spring-Summer 2008). – 2008. C. 151-154.

Біографія

У 1993-1998 рр. – студент Львівського державного університету імені Івана Франка

У 1998-2002 рр. – аспірант ЛНУ ім. І. Франка

У 1999-2006 рр., в рамках стипендії Фонду ім. Ганса Зайделя, перебував на стажуванні у м. Мюнхен (ФРН). В Українському Вільному Університеті та Університеті ім. Людвіга та Максиміліана вивчав германістику та славістику. В останньому з них здобув звання магістра (під керівництвом професора Т. Феннеманна (Theo Vennemann) написав магістерську роботу на тему “Теорії другого пересунення приголосних, із спеціальним урахуванням Мюнхенського вчення” – „Theorien der Zweiten Lautverschiebung, unter besonderer Berücksichtigung der Münchner Lehre“).

У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Лінгвостилістичні та структурно-композиційні особливості вираження ‘поетики припущень’ у ранніх романах Уве Йонзона” (спеціальність 10.02.04 – германські мови).

Методичні матеріали

Теми курсових робіт 2017-18 навч. рік

  1. Erscheinungsformen der sprachlichen Modalität im modernen Deutschen und deren Gebrauch in Zeitungstexten.
  2. Modifikationen der Phoneme im Redefluss: Arten und Ergebnisse der Koartikulation.
  3. Historische Morphologie der deutschen Modalverben und deren Gebrauch in mittelhochdeutschen Texten.

Розклад