Знась Олена Федорівна

Публікації

У 1992 році видано тези “Контраст як мовно-стилістичний засіб у новелах Й.В. Гете у збірці “Проблеми лінгвістики тексту та лінгвометодики”.
У 1999 році видано статтю “Мовні засоби контрасного зображення у новелах Й.В. Гете у збірнику “Іноземна філологія” вид-во ЛНУ ім. І. Франка.
У 2002 році видано розділ колективної монографії “Контрастивний дискурс у художньому тексті” (на матеріалі прози Й.В. Гете) у колективній монографії “Дискурс іноземної комунікації”.
У 2003 році видано тези “Роль сполучників у створенні контрастивного дискурсу” (на матеріалах новел Й.В. Гете).

Біографія

У 1975 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка. У 1975 році прийнята на посаду викладача кафедри іноземних мов у Рівненський педагогічний інститут імені Дз. Мануільського. У 1976 році зарахована викладачем кафедри іноземних мов у інститут фізичної культури. У 1979 році прийнята на посаду викладача кафедри іноземних мов у Львівський політехнічний інститут. У 1982 році прийнята на посаду асистента кафедри іноземних мов у Львівський державний університет імені Івана Франка.

Розклад