Зубченко Оксана Романівна

Наукові інтереси

–         історія українського художнього перекладу

–         американська проза

–         перекладознавство.

Курси

Публікації

1.    Лужна О. Українська літературна полісистема в 60-х рр. ХХ ст.: тенденції перекладу (на матеріалі американської прози) / Лужна О. // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л.Українки, 2011. – С. 60-65.

2.    Luzhna O.  Yurii Lisniak as a Representative of Translators-Sixtiers: Translation Strategy (as based on the novel “Jerry of the Islands” by  J. London and its Ukrainian translation) / O.  Luzhna // Abstracts of VI International Conference “Major Issues in Translation Studies and Translators’/Interpreters’ Training”. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2011.

3.    Лужна О. Translating for the theatre on the basis of the play ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’ by Ken Kesey and Dale Wasserman and its translation by Yaroslav Stelmakh  / О. Лужна // Матеріали міжнар. студ. наук. конф.«Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу». – Львів, 2009.

4.    Сіснерос С. «Подруга Лусі, яка пахне маїсом» / С. Сіснерос ; пер. з англ. О. Лужна // БЕЗІМЕННА. Антологія американської жіночої малої прози. – Подано до друку.

Біографія

2010 р. – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Англо-український переклад».

2010 р. – вступила до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Перекладознавство». Тема дисертації: «Рецепція американської прози в Україні у 1960-80-х рр.»

Дисципліни:

– Англійська мова

– Ділова іноземна (напрям «міжнародна економіка» економічного факультету)

– Теорія перекладу (практичні заняття)

– Стилістика (практичні заняття)

– Вступ до філології (практичні заняття)

– Основи лексикографії (практичні заняття)

– Контрастивна граматика (практичні заняття)

– Теорія і практика послідовного і синхронного перекладу (практичні заняття)

Розклад