Зубченко Оксана Романівна

Наукові інтереси

–        історія українського художнього перекладу

–         американська проза

–         перекладознавство.

Курси

Публікації

 • Зубченко О. Р. Внутрішня рецензія як вид перекладознавчого аналізу / О. Р. Зубченко // Science and Education a New Dimention. Philology, V(35), Issue” 125. – Budapest, 2017. – С. 70-73
 • Зубченко О. Р. Внутрішня рецензія на переклад: до питання класифікації / О. Р. Зубченко // Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 14-15 жовтня 2016 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація ЛОГОС, 2016. – 40-43.
 • Zubchenko O. Besonderheiten der Wiedergabe von Titeln amerikanischer Prosawerke / O. Zubchenko // Studia translatorica. Vol. 4: Kompetenyen des Translators: Theorie – Praxis – Didaktik. – Wrozlaw-Drezden : Neisse Verlag, 2013. – S. 303-313.
 • Лужна О. Американський роман в Україні у 80-х роках ХХ ст.: бібліографічний огляд / О. Лужна // Наукові записки Серія «Філологічні Науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / Відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – Кн. 4. – С. 213-218.
 • Лужна О. Заголовок художнього твору як проблема перекладу / О. Лужна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки, 2013. – № 17 (266). – С. 174-179.
 • O. Yurii Lisniak as a representative of translators-sixtiers: translation strategy (as based on the novel ‘Jerry of the Islands’ by J. London and its Ukrainian translation / O. Luzhna // Наукові записки. – Випуск 116. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 320 – 325.
 • Лужна О. Р. Особливості відтворення назв прозових творів американської літератури / О..Р. Лужна / Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік (7-8 лютого 2013). До 75-річчя від дня народження професора Содомори А. О. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 58.
 • Luzhna O. Ideological Censorship in the Light of the American Prose in the 1960-1980ies / O. Luzhna // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2011 рік (30-31 січня 2012). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 62-63.
 • Сіснерос С. «Подруга Лусі, яка пахне маїсом» / С. Сіснерос ; пер. з англ. О. Лужна // БЕЗІМЕННА. Антологія американської жіночої малої прози. – Львів: Кальварія, 2012. – С. 199-201.
 • Лужна О. Американська романістика в українських перекладах у 1970-х роках / Лужна О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск XIV. – Херсон : ХДУ, 2011. – С. 252-257.
 • Лужна О. Українська літературна полісистема в 60-х рр. ХХ ст.: тенденції перекладу (на матеріалі американської прози) / О. Лужна // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л.Українки, 2011. – С. 60-65.
 • Luzhna O. Yurii Lisniak as a Representative of Translators-Sixtiers: Translation Strategy (as based on the novel “Jerry of the Islands” by J. London and its Ukrainian translation) / O.  Luzhna // Abstracts of VI International Conference “Major Issues in Translation Studies and Translators’/Interpreters’ Training”. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2011. – Р. 58-59.

Біографія

2017-2018 – стипендіат Програми Академічних обмінів імені Фулбрайта (Fulbright Foreign Language Teaching Assistant)

2010 р. – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Англо-український переклад».

2010 р. – вступила до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Перекладознавство». Тема дисертації: «Рецепція американської прози в Україні у 1960-80-х рр.»

Дисципліни:

– Англійська мова

– Ділова іноземна (напрям «міжнародна економіка» економічного факультету)

– Теорія перекладу (практичні заняття)

– Стилістика (практичні заняття)

– Вступ до філології (практичні заняття)

– Основи лексикографії (практичні заняття)

– Контрастивна граматика (практичні заняття)

– Теорія і практика послідовного і синхронного перекладу (практичні заняття)

Розклад