Іноземна мова (англійська) (для студентів 1-го курсу економічного факультету, спец. “Бізнес-економіка”)

Type: Normative

Department: translation studies and contrastive linguistics named after hryhoriy kochur

Curriculum

SemesterCreditsReporting
15None
24Exam

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
1150Trush M. M., Oleh Sukhyi
Khrystyna Hynda
Kushyk O. I.
2120Trush M. M., Oleh Sukhyi
Stakhiv M. V., Khrystyna Hynda
Trush M. M.

Course description

Курс розроблений для студентів другого року навчання економічного факультету. Його мета – формування необхідної комунікативної компетентності студентів в усній та письмовій формах в межах загальної та професійної тематики, необхідної для майбутньої професійної діяльності. Граматичний та лексичний матеріал, а також матеріал для читання та аудіювання подані у базовому підручнику (Upstream Upper Intermediate), проте використовуються також ретельно підібрані матеріали з інших джерел.

Завдання – засвоєння студентами структурованого комплексу знань теоретичних засад та практичних навичок володіння англійською мовою.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • загальні принципи вивчення іноземної мови;
 • лексичний та граматичний матеріал відповідно до програми курсу.

Recommended Literature

Основна література:
 1. Obee B., Evans V. Upstream upper intermediate (student’s book). – Express publishing, 2003.
Додаткова література:
 1. Brook-Hart G. Business benchmark upper intermediate. – Cambridge, 2006.
 2.  Collins Cobuild Student’s grammar (practice material by Dave Willis). Harper Collins Publishers Ltd, 1991.
 3. Doodley J., Evans V. Grammarway 4. – Express publishing, 2009.
 4. Fowler M.S. The right word. – Nelson, 1987.
 5. HarmerJ., Rossner R. More than words: vocabulary for upper intermediate and advanced students. – Longman, 1991.
 6. Harrison M. Word perfect: vocabulary for fluency. – Longman, 1991.
 7. McCarthy M., O’Dell F. English vocabulary in use. – Cambridge, 1994.
 8. McNicholas K. Macmillan English Grammar in context advanced. – Macmillan, 2008.
 9. Misztal M. Tests in English: thematic vocabulary, intermediate and advanced level. –Warsaw, 1996.
 10. Rogers J. Market leader. Upper intermediate business English. – Longman, 2006.
 11. Thomson A.J., Martinet A.V. A practical English grammar. Oxford university press, 1994.
 12. Vince M. English grammar and vocabulary. Advanced language practice. – Macmillan, 2003
 13. Vince M. English grammar and vocabulary. First certificate language practice. – Macmillan, 2003
 14. Wellman G. Wordbuilder: vocabulary development and practice for higher-level students. –Heinemann, 1990.
 15. Yule, G. Oxford practice grammar advanced. – Oxford, 2006.

 

Curriculum

Download curriculum