Olha Pylypiv

Position: Docent, Classical Philology Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-41-38

Courses

Publications

1.Сучасна латинська медична термінологія. Навчальний посібник. Львів:ЛНУ ім.. Ів.Франка. 2000.- 102с.

  1. Sententiae Latinae ad usum medicorum. Латинська медична фразеологія. Пізнавально-методичний посібник для студентів-медиків та лікарів. Львів: Медицина світу, 2000.  -128 с.
  2. Культурологічний аспект викладання латинської мови в системі університетської освіти:  Вища освіта України. №4, 2003. с.80-84.
  3. Via Latina ad medicinam. Навчальний посібник з латинської мови для студентів спеціальності 7.110 101 «Лікувальна справа». Львів:ТЗОВ «Львівський медичний інститут». 2006 .- 220 с.
  4. Формування мовної компетенціх майбутніх лікарів в умовах сучасних інтеграційних процесів. Мова і культура (науковий журнал)-К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго.2007.Вип.9.-Т.ХІ.- с.116-120.
  5. Латинська мова  та основи медичної термінології. Підручник. / За ред.

Л.Ю.Смольської. Київ, 2008.- 256 с. (у співавторстві)

  1. Рецензія на монографію Г.І. Шевченко «ФРАЗЕОЛОГИЯ АНТИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ». -Львів, 2009.

Schedule