Liliya Kushnir

Research interests

 1. Literary translation
 2. Ukrainian Tolkien Studies
 3. Simultaneous and consecutive interpreting

Courses

Publications

 1. Кушнір Л. О. Етапи перекладацької роботи над формуванням онімних відповідників (на прикладі перекладів ономастикону роману Дж. Р. Р. Толкіна “Володар Перснів” українською мовою) / Л. О. Кушнір // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во нац. ун-ту “Острозька академія”, – Вип. 45. – 354 с. – С. 268–271.
 2. Кушнір Л. О. Лінгвопоетика в романі Дж. Р. Р. Толкіна “Володар Перснів”: штучні мови, ономастикон і реалії / Л. О. Кушнір // Наукові записки Міжнародного гуманітарного ун-ту. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет. – – Вип. 21. – Ч. II. – 392 с. – С. 241–245.
 3. Кушнір Л. О. Зіставний аналіз мовно-змістових деформацій в українському та російському перекладах роману Дж. Р. Р. Толкіна “The Lord of the Rings” за авторством А. Немірової / Л. Кушнір // Наук. вісн. Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Л. Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – 2014. – №4(281). – 240 с. – С. 210–216.
 4. Кушнір Л. О. Авторська лексика роману Дж. Р. Р. Толкіна “Володар Перснів”: лінгвістичний статус і класифікація / Л. О. Кушнір // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, – Вип. 17. – Т. 1 (169). – 652 с. – С. 58–65.
 5. Кушнір Л. О. Відтворення авторської лексики штучних мов Дж. Р. Р. Толкіна в українсь­ких перекладах / Л. О.Кушнір // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – 2016. – Вип. 4. – 124 с. – С. 22–29.
 6. Кушнір Л. О. Авторська лексика Дж. Р. Р. Толкіна в українському відтворенні: перекладацькі стратегії / Л. О. Кушнір // Молодий вчений. – 2016. – №12.1 (40). – С. 334–341.
 7. Кушнір Л. О. Стратегії відтворення імпліцитного змісту творів Дж. Р. Р. Толкіна в українських перекладах / Л. О. Кушнір // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Фі­лологія». – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, – Вип. 24, Т. 2. – 172 с. – С. 118–122.
 8. Кушнір Л. О. Стратегії відтворення «мовної поліфонії» творів Дж. Р. Р. Тол­кіна в українських перекладах / Л. О.Кушнір // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – 2017. – Вип.  – 118 с. – С. 18–26.

Biography

Since 2013 – Assistant Lecturer at the Hryhorii Kochur department of Translation \ Interpreting Studies and Contrastive Linguistics of Ivan Franko Lviv National University

2014-2017 – post-graduate (PhD) student at the Hryhorii Kochur department of Translation \ Interpreting Studies and Contrastive Linguistics of Ivan Franko Lviv National University

2013 – Master’s Diploma with Honours, Ivan Franko Lviv National University, major – English-Ukrainian Translation/Interpreting

2008-2012 – Bachelor’s Diploma with Honours, Ivan Franko Lviv National University, major – English-Ukrainian Translation/Interpreting

Schedule