Гаврилюк Альбіна Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Біографія

Літературознавець, філолог-германіст, кандидат філологічних наук. 1959 р. закінчила філологічний факультет (спеціальність “Російська мова та література”), 1968 р. закінчила факультет іноземних мов (спеціальність “Англійська мова та література”) Львівського національного університету ім. І. Франка. 1960-1968 рр. – головний бібліограф бібліотеки, 1968-1970 рр. – викладач кафедри іноземних мов НУ “Львівська Політехніка”. 1970-1973 рр. – аспірантка кафедри світової літератури Львівського національного університету імені І. Франка. 1974 р. – захистила кандидатську дисертацію “Естетичні погляди Джона Голсуорсі та стиль його форсайтівського циклу”. З вересня 1973 р. працює на кафедрі світової літератури, читає курси історії античної літератури, англійської літератури (Середньовіччя – ХVІІІ ст.), спецкурс “Англійський роман 60-90 рр. ХХ ст.” З травня 1981 р. – доцент кафедри світової літератури. 1985-1996 рр. – завідувач кафедри світової літератури. Наукові зацікавлення: антична література, англійська література ХІХ-ХХ століть, сучасний англійський роман.

Наукові праці

1. Монографія “Стиль форсайтовского цикла Дж. Голсуорси”. – Львів: Вища школа, 1978. – 165 с. 2. Рассказы Э. А. По // Э. А. По. Рассказы. – Львів: Вища школа, 1985. – С. 245-254. 3. Дж. Селинджер – новеллист // Дж. Д. Селинджер. Над пропастью во ржи. Рассказы. – Львів, 1986. – С. 3-10. 4. Рассказы С. Моэма // С. Моэм. Дождь. Рассказы. – Львів: Вища школа, 1987. – С. 357-365. 5. Творчество А. Моруа // А. Моруа. Избранное. – Львів, 1989. – С. 5-12. 6. Абзац у форсайтівському циклі Джона Голсуорсі // Збірник наукових праць, серія “Проблеми світової літератури”, вип. 2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 36-42.