Наукові видання факультету іноземних мов

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ,

ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПЕРЕЛІКУ ФАХОВИХ ВИДАНЬ ВАК УКРАЇНИ

ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ

Засновано у 1964 р.

Першими відповідальними редакторами були професори О. В. Чичерін та Б. М. Задорожний.

 З 2010 р. редакцію очолює Алла Йосипівна Паславська, професор, доктор філологічних наук.

 Відповідальний редактор – Білинський Михайло Емільович,  доцент, кандидат філологічних наук.

Відповідальний секретар – Андрейчук Надія Іванівна, доцент, доктор філологічних наук.

 Вул. Університетська 1, к. 417,

тел. 239-46-80

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ ІНОЗЕМНІ МОВИ

Засновано у1961 році.

Відповідальний редактор – Помірко Роман Семенович, професор, доктор філологічних наук.
Відповідальний секретар – Латик Maрко Михайлович, викладач.

Вул. Університетська 1, к. 430

тел. 239-47-37