Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – Переклад (англійська та друга іноземні мови)

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 2020 ⇓

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 2016

 

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська, 1 курс, англо-український переклад) 80 0:5 Іспит
Друга іноземна мова (французька, 1 курс, англо-український переклад) 80 0:5 Іспит
Історія світової літератури 1 курс 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (англо-український переклад) 128 0:8 Іспит
Практика перекладу (англо-український переклад) 32 0:2 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
фізичне виховання 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 68 0:4,3 Залік
Морфологічні аспекти перекладу 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Історія українського перекладу: методи і стилі 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Історія українського художнього перекладу: ключові постаті 16 16 1:1 Залік
Синтаксичні аспекти перекладу 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності (англо-український переклад) 18 14 1,1:0,9 Іспит
Друга іноземна мова (іспанська, 2 курс, англо-український переклад) 96 0:6 Залік
Друга іноземна мова (французька, 2 курс, англо-український переклад) 96 0:6 Залік
Історія світової літератури 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Лінгвокраїнознавство (англо-український переклад) 24 8 1,5:0,5 Іспит
Перша іноземна мова (англо-український переклад) 160 0:10 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (третій потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Рецепція української літератури в англомовному світі 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Синтаксичні аспекти перекладу (англо-український переклад) 16 16 1:1 Залік
Традиції та стратегії перекладу Біблії 16 16 1:1 Залік
Основи послідовного перекладу (англо-український переклад) 90 5,6:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська, 2 курс, англо-український переклад) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (французька, 2 курс, англо-український переклад) 96 0:6 Іспит
Історія світової літератури 16 16 1:1 Іспит
Лексикологія (англо-український переклад) 32 16 2:1 Іспит
Перша іноземна мова (англо-український переклад) 144 0:9 Залік
Політологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (третій потік) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Основи усного перекладу (англо-український переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Перекладацький скоропис (англо-український переклад) 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Основи синхронного перекладу (англо-український переклад) 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська, 3 курс, англо-український переклад) 80 0:5 Немає
Друга іноземна мова (французька, 3 курс, англо-український переклад) 80 0:5 Немає
Історія мови (англо-український переклад) 16 16 1:1 Залік
Основи лексикографії (англо-український переклад) 16 16 1:1 Залік
Перша іноземна мова (англо-український переклад) 96 0:6 Іспит
Практика перекладу (англо-український переклад) 48 0:3 Немає
Світова література в українських перекладах (англо-український переклад) 16 1:0 Немає
Стилістика (англо-український переклад) 16 16 1:1 Іспит
Теоретична граматика 12 0:0,8 Іспит
Теорія перекладу (англо-український переклад) 16 16 1:1 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Основи усного перекладу (англо-український переклад) 90 0:5,6 Залік
Історія перекладознавства: становлення і розвиток 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Переклад ділової та технічної комунікації 32 2:0 Залік
Риторика (англо-український переклад) 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська, 3 курс, англо-український переклад) 80 0:5 Немає
Друга іноземна мова (французька, 3 курс, англо-український переклад) 80 0:5 Немає
Історія мови (англо-український переклад) 8 8 0,5:0,5 Іспит
Країнознавство (англо-український переклад) 32 2:0 Іспит
Перша іноземна мова (англо-український переклад) 96 0:6 Залік
Практика перекладу (англо-український переклад) 64 0:4 Залік
Світова література в українських перекладах (англо-український переклад) 16 1:0 Іспит
Теоретичні основи другої іноземної мови 16 16 1:1 Залік
Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство іспанської мови) для анго-українського перекладу 16 16 1:1 Залік
Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство французької мови), для англо-українського перекладу 16 16 1:1 Залік
Теорія перекладу (англо-український переклад) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Зіставна лексикологія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Критика перекладу 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Рецепція англомовної літератури в Україні 16 16 1:1 Залік
Рецепція світової літератури в Україні 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Майстерність педагогічної діяльності (другий потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Основи послідовного перекладу (англо-український переклад) 32 2:0 Залік
Практика перекладу конференцій 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська, 4 курс, англо-український переклад) 64 0:4 Немає
Друга іноземна мова (французька, 4 курс, англо-український переклад) 64 0:4 Немає
Країнознавство (англо-український переклад) 32 2:0 Іспит
Методика викладання іноземної мови (англо-український переклад) 16 16 1:1 Немає
Педагогіка (третій потік) 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (англо-український переклад) 96 0:6 Диф. залік
Практика перекладу (англо-український переклад) 64 0:4 Іспит
Теорія перекладу (англо-український переклад) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Комунікативна граматика англійської мови (англо-український переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Комунікативні стратегії англійської мови 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Контрастивна граматика (англо-український переклад) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Новітні теорії перекладу 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Основні напрямки лінгвістичних досліджень 16 16 1:1 Залік
Соціолінгвістика (англо-український переклад) 16 16 1:1 Залік
Прагматичні аспекти синхронного перекладу (англо-український переклад) 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська, 4 курс, англо-український переклад) 40 0:2,5 Іспит
Друга іноземна мова (французька, 4 курс, англо-український переклад) 40 0:2,5 Іспит
Методика викладання іноземної мови (англо-український переклад) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Основи редагування перекладів 10 0,6:0 Залік
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 16 16 1:1 Залік
Перша іноземна мова (англо-український переклад) 50 0:3,1 Іспит
Політологія (другий потік) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Практика перекладу (англо-український переклад) 40 0:2,5 Немає
Теорія перекладу (англо-український переклад) 10 10 0,6:0,6 Немає
Дисципліна на вибір 1:Мистецтво перекладу і теорія інтерпретації (англо-український переклад) 10 0,6:0 Залік
Транскреація і локалізація як види перекладу 10 0,6:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Конференц-переклад 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основи художнього перекладу 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 4:Основи художнього перекладу (а) 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 5:Переклад ділової комунікації (англо-український переклад) 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 6:Переклад у соціальній сфері (а) 10 10 0,6:0,6 Залік
Перекладацька етика і дипломатичний етикет (а) 10 10 0,6:0,6 Залік