035 Германські мови та літератури, (переклад включно) перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури

Освітньо-професійні  програми підготовки бакалавра

 

ОПП Бакалавр
035 Філологія (англійська) ОП_Бакалавр_2016

ОПП Бакалавр
035.041 Філологія (англійська)

ОП_Бакалавр_2020

 

Перша іноземна мова (наскрізна програма)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 32 1:2 Залік
Вступ до літературознавства 26 6 1,6:0,4 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Вступ до філології (англійська мова) 24 12 1,5:0,8 Іспит
Історія світової літератури 32 2:0 Залік
Основна мова 192 0:12 Іспит
Перша іноземна мова 208 0:13 Іспит
Фізичне виховання (англійська філологія) 32 0:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
80 0:5 Залік
Друга іноземна мова (іспанська, 1 курс, англо-український переклад) 80 0:5 Іспит
Друга іноземна мова (німецька філологія) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (французька, 1 курс, англійської філології) 80 0:5 Залік
Основна мова 160 0:10 Іспит
Перша іноземна мова 160 0:10 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (перший потік) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Основи філології в країнознавчому аспекті
Основи філології в культурологічному аспекті
Основи філології в лінгвокраїнознавчому аспекті
Основи філології в текстологічному аспекті
32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Усна компетенція: діалогічні аспекти та драматизація
Усна компетенція: драматизація та експресивні аспекти
Усна компетенція: розвиток загальних комунікативних навичок
Усна компетенція: розвиток основних навичок 1
32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Усна компетенція: розвиток основних навичок 2
Усна компетенція: розвиток спеціальних навичок
Фізичне виховання (англійська філологія)
32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Нормативна граматика (базові навички)
Нормативна граматика (проблеми варіантності)
Нормативна граматика (синтаксична семантика)
Нормативна граматика (функції та метамова опису
16 16 1:1 Залік
Нормативна граматика (функціональні поля) 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності (англійська мова) 18 14 1,1:0,9 Іспит
Друга іноземна мова (іспанська, 2 курс англійської філології) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (німецька філологія) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (французька, 2 курс, англійська філологія) 96 0:6 Іспит
Історія світової літератури 32 2:0 Іспит
Історія світової літератури 32 2:0 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Лінгвокраїнознавство (англійська філологія) 24 8 1,5:0,5 Іспит
Основи екології 16 1:0 Залік
Основна мова 160 0:10 Іспит
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (перший потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (англійська філологія) 32 0:2 Залік
Вступ до текстології 16 1:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська, 2 курс англійської філології) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (німецька філологія) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (французька, 2 курс, англійська філологія) 96 0:6 Іспит
Історія світової літератури 32 2:0 Немає
Лексикологія (англійська філологія) 52 12 3,3:0,8 Іспит
Основна мова 144 0:9 Залік
Політологія (перший потік) 16 16 1:1 Іспит
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (перший потік) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (англійська філологія) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Етика і естетика
Історія європейського мистецтва
32 2:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Ділова іноземна мова (англійська) 60 30 3,8:1,9 Залік
Друга іноземна мова (3-ій курс, англійська) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (іспанська, 3 курс англійської філології) 80 0:5 Залік
Друга іноземна мова (французька, англійської філології, 3 курс) 80 0:5 Залік
Історія мови (англійська – другий потік) 16 16 1:1 Залік
Історія мови (англійська – перший потік) 16 16 1:1 Залік
Національна англійська література 16 16 1:1 Немає
Основна мова (англійська) 128 0:8 Іспит
Стилістика англійської мови (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Стилістика англійської мови (перший потік) 16 16 1:1 Іспит
Теорфонетика англійської мови 8 8 0,5:0,5 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (перший потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
16 0:1 Залік
Фізичне виховання (англійська філологія) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Історія англійського роману Нового часу
Комунікативні проблеми граматики
Фразеологія англійської мови
16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи економічної теорії
Основи медичних знань
Релігієзнавство
Українознавство
32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (3-ій курс, англійська) 96 0:6 Немає
Друга іноземна мова (іспанська, 3 курс англійської філології) 96 0:6 Немає
Друга іноземна мова (французька, англійської філології, 3 курс) 96 0:6 Немає
Історія мови (англійська – другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Історія мови (англійська – перший потік) 16 16 1:1 Іспит
Країнознавство (Англія) 32 2:0 Іспит
Національна англійська література 16 16 1:1 Іспит
Основи наукових досліджень (англійська філологія) 16 1:0 Залік
Основна мова (англійська) 128 0:8 Іспит
Психологія (перший потік) 16 16 1:1 Іспит
Риторика (англійська філологія) 10 7 0,6:0,4 Залік
Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство іспанської мови) для англійської філології 16 16 1:1 Залік
теоретичні основи другої іноземної мови (французької) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання (англійська філологія) 68 0:4,3 Залік
Дисципліна на вибір 1:Жанрово-стилістична типологія текстів (англійська мова)
Майстерність педагогічної діяльності (перший потік)
Основи лінгвістики тексту
Особливості жіночого письма англійської літератури XX-XXI ст.
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Соціолінгвістика (перший потік)
Соціологія
Теорія і практика освіти
Українські франкомовні літературні контакти XX ст.
32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 16 1:1 Диф. залік
Друга іноземна мова (іспанська, 4 курс англійської філології) 80 0:5 Іспит
Друга іноземна мова (французька, 4 курс англійської філології) 80 0:5 Іспит
Друга іноземна мова 4 курс 80 0:5 Іспит
Методика навчання іноземної мови 26 16 1,6:1 Немає
Національна англійська література 16 16 1:1 Залік
Основи охорони праці 16 16 1:1 Залік
Основна мова (англійська) 42 0:2,6 Іспит
Педагогіка (перший потік) 16 16 1:1 Іспит
Теорграматика (англійська мова) 16 16 1:1 Немає
Теорія і практика перекладу (англійська мова) 24 8 1,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (англійська філологія) 32 0:2 Залік
Лінгвістика тексту 20 1,3:0 Залік
Технології і тілесність у літературі модернізму 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська, 4 курс англійської філології) 60 0:3,8 Немає
Друга іноземна мова (французька, 4 курс англійської філології) 60 0:3,8 Немає
Друга іноземна мова 4 курс 60 0:3,8 Немає
Методика навчання іноземної мови 26 10 1,6:0,6 Іспит
Національна англійська література 10 10 0,6:0,6 Немає
Основи права 10 10 0,6:0,6 Залік
Основи теорії мовної комунікації (англійська філологія) 10 0,6:0 Залік
Основна мова (англійська) 41 0:2,6 Іспит
Охорона праці 32 2:0 Залік
Педагогічна практика 216 0:13,5 Диф. залік
Політологія (перший потік) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Теорграматика (англійська мова) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Теорія і практика перекладу (англійська мова) 22 8 1,4:0,5 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
Основи науково-технічного перекладу (англо-український переклад)
10 0:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 2:Інтеркультурні аспекти до вивчення іноземної мови (англійська мова)
Сучасні методи навчання іноземної мови (англійська філологія)
10 0,6:0 Залік
10 10 0,6:0,6 Залік
Інтеркультурний аспект викладання англійської мови 20 1,3:0 Залік
Розвиток англійської драматургії: від Середньовіччя до “Нової драми” 32 2:0 Залік