035 Германські мови та літератури, (переклад включно) перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури

Освітньо-професійні  програми підготовки бакалавра

 

ОПП Бакалавр
035 Філологія (англійська) ОП_Бакалавр_2016

ОПП Бакалавр
035.041 Філологія (англійська)

ОП_Бакалавр_2020

 

Перша іноземна мова (наскрізна програма)

Навчальний план (денне навчання)

Навчальний план (заочне навчання)

 

Робочі програми
 (силабуси) нормативних  навчальних дисциплін
Силабуси нормативних  навчальних дисциплін

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до літературознавства 16 16 1:1 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Друга іноземна мова (іспанська, 1 курс, англійська філологія) 48 0:3 Немає
Друга іноземна мова (французька, 1 курс, заочне відділення) 30 0:1,9 Немає
Друга іноземна мова (французька) 48 0:3 Немає
Історія світової літератури 1 курс 24 8 1,5:0,5 Залік
Історія України 22 22 1,4:1,4 Іспит
Латинська мова 32 0:2 Залік
Перша іноземна мова 208 0:13 Іспит
Практика перекладу з другої іноземної мови 48 0:3 Залік
фізичне виховання 32 0:2 Немає
Фізичне виховання (денна форма навчання) 32 0:2 Залік
Читання з англійської літератури 345 21,6:0 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська, 1 курс, англійська філологія) 48 0:3 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 80 0:5 Залік
Друга іноземна мова (французька, 1 курс, заочне відділення) 18 0:1,1 Залік
Друга іноземна мова (французька) 48 0:3 Залік
Історія світової літератури 1 курс 24 8 1,5:0,5 Іспит
Латинська мова 32 0:2 Іспит
Перша іноземна мова 160 0:10 Іспит
Практика перекладу з другої іноземної мови 48 0:3 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
фізичне виховання 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (денна форма навчання) 32 0:2 Залік
Усна компетенція: діалогічні аспекти та драматизація 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Усна компетенція: драматизація та експресивні аспекти
Усна компетенція: розвиток основних навичок
Усна компетенція: розвиток спеціальних комунікативних навичок
32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Нормативна граматика (базові навички)
Нормативна граматика (проблеми варіантності)
Нормативна граматика (синтаксична семантика)
Нормативна граматика (функції та метамова опису)
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Нормативна граматика (функціональні поля)
Усна компетенція: розвиток загальних комунікативних навичок
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Нормативна граматика (морфологічна семантика)
Усна компетенція: драматизація з постановкою голосу та орфоепією
32 2:0 Залік
Читання з англійської літератури 315 19,7:0 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності 18 14 1,1:0,9 Іспит
Друга іноземна мова (іспанська, 2 курс, англійська філологія) 96 0:6 Немає
Друга іноземна мова (німецька) 96 0:6 Іспит
Інформаційні ресурси 96 0:6 Іспит
Історія світової літератури 24 8 1,5:0,5 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Перша іноземна мова 0:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вступ до текстології: загальний та тексти 19 ст.
Вступ до текстології: загальний та тексти до 15 ст.
Просодика: аудіювання та імітація британської норми норми
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Вступ до текстології: загальний та американська література
Вступ до текстології: загальний та тексти 17-18 ст.
Вступ до текстології: загальний та тексти 14-16 ст.
Вступ до текстології: загальний та тексти Шекспіра
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Просодика: аудіювання та імітація американської норми
Просодика: аудіювання та імітація американської та європейських норм
Просодика: аудіювання та імітація британської та ареальних норм
Просодика: аудіювання та імітація виконання драми, озвучення поезії
32 2:0 Залік
Просодика: аудіювання та імітація спеціальних дискурсів 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська, 2 курс, англійська філологія) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (німецька) 96 0:6 Іспит
Інформаційні ресурси 96 0:6 Немає
Історія світової літератури 24 8 1,5:0,5 Іспит
Лексикологія 52 12 3,3:0,8 Іспит
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови 24 8 1,5:0,5 Іспит
Перша іноземна мова 0:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Письмо (основні навички)
Письмо (репродуктивні навички)
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Вступ до вивчення мови ЗМІ (американський відеодискурс)
Вступ до вивчення мови ЗМІ (американські друковані тексти
Вступ до вивчення мови ЗМІ (ареальні варіанти англійської мови)
Вступ до вивчення мови ЗМІ (британський відеодискурс)
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Вступ до вивчення мови ЗМІ (британські друковані тексти)
Вступ до вивчення мови ЗМІ (спеціальна тематика)
Письмо (продуктивні навички)
Письмо (реферування з елементами перекладу)
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Письмо (реферування наукових текстів)
Письмо (реферування науково-популярних текстів
32 2:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська, 3 курс, англійська філологія) 80 0:5 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (французька), англійська філологія 80 0:5 Залік
Історія англійської мови 16 16 1:1 Залік
Національна англійська література (денне навчання) 18 14 1,1:0,9 Немає
Національна англійська література (заочне навчання) 8 4 0,5:0,3 Немає
Перша іноземна мова 112 0:7 Іспит
Стилістика англійської мови 16 16 1:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Основи теорії мовної комунікації 10 0,6:0 Залік
Вступ до риторики 10 7 0,6:0,4 Залік
Фразеологія 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Англійська драма
Лінгвістика тексту
Ресурси мовних компетентностей: розширення словника та мовлення загальною та спеціальною лексикою
Ресурси мовних компетентностей: розширення словника та мовлення на основі креативного письма
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Ресурси мовних компетентностей: розширення словника та мовлення на основі озвучених текстів
Ресурси мовних компетентностей: розширення словника та мовлення одиницями ідіоматизації
Ресурси мовних компетентностей: розширення словника та мовлення спеціальними нормами
Ресурси мовних компетентностей: розширення словника та мовлення художнім контекстом
32 2:0 Залік
Теоретична фонетика 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська, 3 курс, англійська філологія) 96 0:6 Немає
Друга іноземна мова (німецька) 96 0:6 Немає
Друга іноземна мова (французька), англійська філологія 96 0:6 Немає
Національна англійська література (денне навчання) 18 14 1,1:0,9 Іспит
Національна англійська література (заочне навчання) 8 4 0,5:0,3 Іспит
Перша іноземна мова 0:0 Іспит
Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство іспанської мови) для англійської філології 16 16 1:1 Залік
Теорія і практика перекладу 20 12 1,3:0,8 Іспит
Методи наукових досліджень 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Англійська поезія
Ділова мова (віртуальний простір)
Ділова мова (загальні вимоги та кореспонденція)
Ділова мова (загальні вимоги та перемовини)
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Ділова мова (загальні вимоги та угоди)
Ділова мова (інтеркультурні аспекти)
Ділова мова (середовища побутування)
Історична текстологія та історія
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Лінгвопоетичний аналіз художнього тексту
Риторика
Термінологія та галузеві підмови
32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
80 0:5 Іспит
Друга іноземна мова (іспанська, 4 курс, англійська філологія) 80 0:5 Іспит
Друга іноземна мова (німецька) 80 0:5 Іспит
Друга іноземна мова (французька) 80 0:5 Іспит
Національна англійська література (денне навчання) 16 16 1:1 Немає
Національна англійська література (заочне навчання) 8 2 0,5:0,1 Немає
Педагогіка 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова 0:0 Немає
Теоретична граматика 16 16 1:1 Іспит
Вікова дидактика англійської мови 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Інтеркультурні аспекти вивчення іноземних мов
Історія англійського роману Нового часу
Менеджмент навчального процесу та медіаметодика
Мовленнєва діяльність і переклад: аудіовізуальний переклад з американських джерел
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Мовленнєва діяльність і переклад: аудіовізуальний переклад з англійської як іноземної
Мовленнєва діяльність і переклад: аудіовізуальний переклад з британських джерел
Мовленнєва діяльність і переклад: аудіовізуальні т а друковані науково-популярні джерела
Мовленнєва діяльність і переклад: друковані та аудіовізуальні наукові джерела
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Мовленнєва діяльність і переклад: художні тексти
Особливості англомовного жіночого письма ХІХ – ХХ століття
Педагогічна граматика
Психолінгвістика та лінгвометодика
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Сучасні методи та ресурси викладання англійської мови
Фемінний дискурс у розвитку англійського роману
32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
60 0:3,8 Залік
Друга іноземна мова (іспанська, 4 курс, англійська філологія) 60 0:3,8 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 60 0:3,8 Немає
Друга іноземна мова (французька) 60 0:3,8 Немає
Національна англійська література (денне навчання) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Національна англійська література (заочне навчання) 8 4 0,5:0,3 Іспит
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 16 16 1:1 Залік
Перша іноземна мова 0:0 Іспит
Політологія 10 10 0,6:0,6 Залік
Транскреація і локалізація як види перекладу 10 0:0,6 Залік
Спеціальні дискурси (військовий переклад) 16 0:1 Залік
Переклад ділової комунікації 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:Ірландський модернізм: Єйтс, Джойс, Беккет
Поетика британського модерністського роману
Феномен мультикультуралізму американської літератури другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
20 1,3:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Жанри мовлення та стратегії комунікації: ареальна та міжкультурна актуалізація
Жанри мовлення та стратегії комунікації: інтерв’ю
Жанри мовлення та стратегії комунікації: публічне мовлення (промови)
Спеціальні дискурси: військова підмова
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Спеціальні дискурси: мемуаристика та хроніка
Спеціальні дискурси: мова права та фінансів
Спеціальні дискурси: політичний дискурс: політична промова
Спеціальні дискурси: реклама
32 2:0 Залік
Спеціальні дискурси: спортивні події у публіцистиці та мультимедія 32 2:0 Залік