035 Германські мови та літератури, (переклад включно) перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури

Освітньо-професійні  програми підготовки бакалавра

 

ОПП Бакалавр
035 Філологія (англійська) ОП_Бакалавр_2016

ОПП Бакалавр
035.041 Філологія (англійська)

ОП_Бакалавр_2020

 

Перша іноземна мова (наскрізна програма)

Навчальний план (денне навчання)

Навчальний план (заочне навчання)

 

Робочі програми
 (силабуси) нормативних  навчальних дисциплін

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до літературознавства 26 6 1,6:0,4 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Історія світової літератури 46 2,9:0 Залік
Історія України 22 22 1,4:1,4 Іспит
Латинська мова 32 0:2 Залік
Перша іноземна мова 208 0:13 Іспит
Фізичне виховання (денна форма навчання) 32 0:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська) 80 0:5 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (французька) 80 0:5 Залік
Історія світової літератури 46 2,9:0 Залік
Латинська мова 32 0:2 Іспит
Перша іноземна мова 160 0:10 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання (денна форма навчання) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Усна компетенція: діалогічні аспекти та драматизація
Усна компетенція: драматизація та експресивні аспекти
Усна компетенція: розвиток загальних комунікативних навичок
Усна компетенція: розвиток основних навичок
32 0:2 Залік
Усна компетенція: розвиток спеціальних комунікативних навичок 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Нормативна граматика (базові навички)
Нормативна граматика (проблеми варіантності)
Нормативна граматика (синтаксична семантика)
Нормативна граматика (функції та метамова опису)
16 16 1:1 Залік
Нормативна граматика (функціональні поля) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Нормативна граматика (морфологічна семантика)
Усна компетенція: драматизація з постановкою голосу та орфоепією
32 2:0 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності 18 14 1,1:0,9 Іспит
Друга іноземна мова (іспанська) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (німецька) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (французька) 96 0:6 Іспит
Історія світової літератури 46 2,9:0 Залік
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Перша іноземна мова 0:0 Іспит
Вступ до текстології: загальний та тексти до 15 ст. 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Вступ до текстології: загальний та американська література
Вступ до текстології: загальний та тексти 17-18 ст.
Вступ до текстології: загальний та тексти 14-16 ст.
Вступ до текстології: загальний та тексти 19 ст.
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Вступ до текстології: загальний та тексти Шекспіра
Просодика: аудіювання та імітація американської норми
Просодика: аудіювання та імітація американської та європейських норм
Просодика: аудіювання та імітація британської норми норми
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Просодика: аудіювання та імітація британської та ареальних норм
Просодика: аудіювання та імітація виконання драми, озвучення поезії
Просодика: аудіювання та імітація спеціальних дискурсів
32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (німецька) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (французька) 96 0:6 Іспит
Історія світової літератури 46 2,9:0 Іспит
Лексикологія 52 12 3,3:0,8 Іспит
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови 24 8 1,5:0,5 Іспит
Перша іноземна мова 0:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вступ до вивчення мови ЗМІ (американський відеодискурс)
Вступ до вивчення мови ЗМІ (американські друковані тексти
Вступ до вивчення мови ЗМІ (ареальні варіанти англійської мови)
Вступ до вивчення мови ЗМІ (британський відеодискурс)
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Вступ до вивчення мови ЗМІ (британські друковані тексти)
Вступ до вивчення мови ЗМІ (спеціальна тематика)
Письмо (основні навички)
Письмо (продуктивні навички)
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Письмо (репродуктивні навички)
Письмо (реферування з елементами перекладу)
Письмо (реферування наукових текстів)
Письмо (реферування науково-популярних текстів
32 2:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська) 80 0:5 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (французька) 80 0:5 Залік
Історія мови 16 16 1:1 Залік
Національна література 16 16 1:1 Немає
Перша іноземна мова 0:0 Іспит
Стилістика англійської мови 16 16 1:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Основи теорії мовної комунікації 10 0,6:0 Залік
Вступ до риторики 10 7 0,6:0,4 Залік
Фразеологія 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Англійська драма
Лінгвістика тексту
Ресурси мовних компетентностей: розширення словника та мовлення загальною та спеціальною лексикою
Ресурси мовних компетентностей: розширення словника та мовлення на основі креативного письма
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Ресурси мовних компетентностей: розширення словника та мовлення на основі озвучених текстів
Ресурси мовних компетентностей: розширення словника та мовлення одиницями ідіоматизації
Ресурси мовних компетентностей: розширення словника та мовлення спеціальними нормами
Ресурси мовних компетентностей: розширення словника та мовлення художнім контекстом
32 2:0 Залік
Теоретична фонетика 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська) 96 0:6 Немає
Друга іноземна мова (німецька) 96 0:6 Немає
Друга іноземна мова (французька) 96 0:6 Немає
Національна література 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова 0:0 Іспит
Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство іспанської мови) для англійської філології 16 16 1:1 Залік
Теорія і практика перекладу 20 12 1,3:0,8 Іспит
Методи наукових досліджень 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Англійська поезія
Ділова мова (віртуальний простір)
Ділова мова (загальні вимоги та кореспонденція)
Ділова мова (загальні вимоги та перемовини)
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Ділова мова (загальні вимоги та угоди)
Ділова мова (інтеркультурні аспекти)
Ділова мова (середовища побутування)
Історична текстологія та історія
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Лінгвопоетичний аналіз художнього тексту
Риторика
Термінологія та галузеві підмови
32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська) 80 0:5 Іспит
Друга іноземна мова (німецька) 80 0:5 Іспит
Друга іноземна мова (французька) 80 0:5 Іспит
Національна література 16 16 1:1 Залік
Педагогіка 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова 0:0 Немає
Теоретична граматика 16 16 1:1 Немає
Дисципліна на вибір 1:Британський театр доби Просвітництва: від Дж. Драйдена до Р.Б. Шерідана
Вікова дидактика англійської мови
Інтеркультурні аспекти вивчення іноземних мов
Історія англійського роману
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Менеджмент навчального процесу та медіаметодика
Мовленнєва діяльність і переклад: аудіовізуальний переклад з американських джерел
Мовленнєва діяльність і переклад: аудіовізуальний переклад з англійської як іноземної
Мовленнєва діяльність і переклад: аудіовізуальний переклад з британських джерел
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Мовленнєва діяльність і переклад: аудіовізуальні т а друковані науково-популярні джерела
Мовленнєва діяльність і переклад: друковані та аудіовізуальні наукові джерела
Мовленнєва діяльність і переклад: художні тексти
Особливості жіночого письма англійської літератури ХІХ – ХХ ст.
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Педагогічна граматика
Психолінгвістика та лінгвометодика
Сучасні методи та ресурси викладання англійської мови
32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (іспанська) 60 0:3,8 Немає
Друга іноземна мова (німецька) 60 0:3,8 Немає
Друга іноземна мова (французька) 60 0:3,8 Немає
Національна література 10 10 0,6:0,6 Немає
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 16 16 1:1 Залік
Педагогічна практика 216 0:13,5 Диф. залік
Перша іноземна мова 0:0 Іспит
Політологія 10 10 0,6:0,6 Залік
10 0:0,6 Залік
10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:Англійські лауреати Нобелівської премії з літератури
Генеза та еволюція британського фентезі XIX-XX ст.
Жанри мовлення та стратегії комунікації: історичні реконструкції
Жанри мовлення та стратегії комунікації: мовні норми та поліетнічна варіативність
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Жанри мовлення та стратегії комунікації: публічне мовлення (промови)
Спеціальні дискурси: військова підмова
Спеціальні дискурси: мемуаристика та хроніка
Спеціальні дискурси: мова політичної дискусії
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Спеціальні дискурси: мова права та фінансів
Спеціальні дискурси: реклама
Спеціальні дискурси: спортивні події у публіцистиці та мультимедія
Технології і тілесність у літературі модернізму
32 2:0 Залік