ОС “Магістр, спеціальність “Освіта”

Навчальні плани та програми курсів ОС “Магістр” за спеціальністю “Освіта” упорядковано відповідно до спеціалізації:

 eng_plan 014.02. Англійська мова та література

Кваліфікація: Викладач англійської і німецької/французької/іспанської мов та літератури

Випускаюча кафедра: англійської філології