7.020303 Філологія (іспанська мова та література)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням – англійська/німецька) 80 0:5 Іспит
Друга іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька, французька, іспанська філології) 80 0:5 Іспит
Загальне мовознавство (спеціалісти) 16 16 1:1 Іспит
Історія філософії (спеціалісти) 12 4 0,8:0,3 Залік
Методика викладання іноземної мови (спеціалісти – іспанська філологія) 24 8 1,5:0,5 Залік
Методика викладання літератури (спеціалісти) 10 6 0,6:0,4 Залік
Національна література (кінець XX – початок XXI століття) (спеціалісти – іспанська філологія) 22 1,4:0 Іспит
Основна мова: комунікативна діяльність у сучасному інформаційному просторі (спеціалісти – іспанська філологія) 112 0:7 Іспит
Охорона праці в галузі 6 10 0,4:0,6 Залік
Педагогічна майстерність (спеціалісти – перший потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Цивільний захист 6 10 0,4:0,6 Залік

10-й семестр