7.020303 Філологія (німецька мова та література)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми філології та перекладознавства 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (магістри – німецька філологія) 48 0:3 Іспит
Друга іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька, французька, іспанська філології) 80 0:5 Іспит
Загальне мовознавство (спеціалісти) 16 16 1:1 Іспит
Історія філософії (спеціалісти) 12 4 0,8:0,3 Залік
Методика викладання літератури (спеціалісти) 10 6 0,6:0,4 Залік
Методика викладання літератури у вищій школі 32 2:0 Іспит
Національна література (кінець XX – початок XXI століття) (спеціалісти – німецька філологія) 22 1,4:0 Іспит
Основна мова (магістри – німецька філологія) 48 0:3 Іспит
Основна мова: комунікативна діяльність у сучасному інформаційному просторі (спеціалісти – німецька філологія) 112 0:7 Іспит
Охорона праці в галузі 6 10 0,4:0,6 Залік
Педагогічна майстерність (спеціалісти – перший потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Спецкурс з мови на вибір (німецька філологія) 18 1,1:0 Залік
Спецкурс з мови на вибір (спеціалісти – німецька філологія) 16 1:0 Немає
Спецкурс з мови на вибір 1 (магістри – німецька філологія) 32 2:0 Залік
Цивільний захист 6 10 0,4:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:
Загальне мовознавство (магістри)
Походження лексичного складу німецької мови: вибрані аспекти
16 16 1:1 Залік
Техніка усного перекладу 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Актуальні проблеми філології 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми філології та перекладознавства 8 16 0,5:1 Залік
Друга іноземна мова (магістри – німецька філологія) 48 0:3 Іспит
Інтелектуальна власність (спеціалісти) 8 0,5:0 Залік
Магістерський семінар (німецька філологія) 8 10 0,5:0,6 Залік
Основна мова (магістри – німецька філологія) 48 0:3 Іспит
Переддипломний семінар (німецька філологія) 6 10 0,4:0,6 Залік
Провідні тенденції сучасної світової літератури 32 2:0 Іспит
Спецкурс з літератури на вибір (магістри – німецька філологія) 32 2:0 Залік
Спецкурс з мови на вибір (спеціалісти – німецька філологія) 16 1:0 Залік
Спецкурс з мови на вибір 2 (магістри – німецька філологія) 32 2:0 Залік
Спецкурс з літератури на вибір (спеціалісти – німецька філологія) 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Комп’ютерна лінгвістика
нейродидактика
Німецькомовний монтажний роман
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи зіставного мовознавства
Основні проблеми теорії частин мови: історія, парадигматика, синтагматика
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:
Інтерпретація літературної класики: проблематика, хронотоп, тропи
Німецькомовна міграційна література
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Психологія прийняття рішень
Теорія міфічного
Філософія міста
32 2:0 Залік