035 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька: німецька і друга іноземні мови та літератури (переклад включно)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми філології та перекладознавства 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (магістри – німецька філологія) 48 0:3 Іспит
Друга іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька, французька, іспанська філології) 80 0:5 Іспит
Загальне мовознавство (спеціалісти) 16 16 1:1 Іспит
Історія філософії (спеціалісти) 12 4 0,8:0,3 Залік
Методика викладання літератури (спеціалісти) 10 6 0,6:0,4 Залік
Методика викладання літератури у вищій школі 32 2:0 Іспит
Національна література (кінець XX – початок XXI століття) (спеціалісти – німецька філологія) 22 1,4:0 Іспит
Основна мова (магістри – німецька філологія) 48 0:3 Іспит
Охорона праці в галузі 6 10 0,4:0,6 Залік
Педагогічна майстерність (спеціалісти – перший потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Цивільний захист 6 10 0,4:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:
Граматична асиметрія німецької та української мов: трансформації про перекладі
Загальне мовознавство (магістри)
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Походження лексичного складу німецької мови: вибрані аспекти
Техніка усного перекладу
16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми філології 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми філології та перекладознавства 16 16 1:1 Залік
Друга іноземна мова (магістри – німецька філологія) 48 0:3 Іспит
Інтелектуальна власність (спеціалісти) 8 0,5:0 Залік
Основна мова (магістри – німецька філологія) 48 0:3 Іспит
Провідні тенденції сучасної світової літератури 32 2:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1: Монтажний німецькомовний роман
Основи зіставного мовознавства
Основні проблеми теорії частин мови
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:
Інтерпретація літературної класики: проблематика, хронотоп, тропи
Комп’ютерна лінгвістика
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Міграційна німецькомовна література
Психологія прийняття рішень
Теорія міфічного у художньому тексті
32 2:0 Залік
Філософія міста 32 2:0 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (перекладацька) практика 180 0:11,3 Диф. залік
Педагогічна (асистентська) практика 180 0:11,3 Диф. залік