Актуальні проблеми викладання світової літератури

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Мацевко-Бекерська Л. В.Іна-51М, Іна-52М, Іна53М, Інн51М, Інф51М, Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іна-51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іна-52Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іна53Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Інн51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Інф51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іні51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.

Опис курсу

Пропонований навчальний курс пропонує магістрантам ознайомитися із сучасними методологічними аспектами викладання літератури, основними принципами методики викладання літератури в закладах вищої та середньої освіти, особливостями становлення й сучасним станом викладання літератури, актуальними науковими та прикладними функціями методики літератури. У процесі опанування курсом магістранти мають можливість засвоїти професійні вимоги до викладача (вчителя) літератури, осмислити суть проблеми педагогічної етики у практиці викладання, зрозуміти психолого-вікові особливості студента (учня)-читача. Лекційно-практичний формат курсу дає можливість зреалізувати основні способи моделювання тематичного змісту занять з літератури у системі їх педагогічно-методичної типології, застосувати теоретичні аспекти й апробувати технології вивчення перекладних художніх творів, а також засвоїти теорію та відпрацювати практичні навички контекстного вивчення художніх творів.
У результаті вивчення курсу магістранти вмітимуть застосовувати основні методи і засоби ефективного викладання літератури, планувати й організовувати викладацьку працю в царині літературної освіти, оптимально застосовувати різні типи занять з літератури, здійснювати результативне вивчення історико-літературного процесу, а також літературних явищ і феноменів у системі основних етапів роботи над художнім твором, проводити ефективну діагностику, контроль та оцінювання результатів навчання.

 

 

 

Рекомендована література

1. Гладишев В. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури. – Миколаїв, 2006.
2. Клименко Ж. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи. – К., 2006.
3. Методика преподавания литературы / под ред. О. Ю. Богдановой. – М., 2000.
4. Мартинець А. М. Методика викладання зарубіжної літератури. – Івано-Франківськ, 2014.
5. Мацевко-Бекерська Л. В. Методика викладання світової літератури. – Одеса, 2020.
6. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах. – К., 2007.

7. Наукові основи методики літератури / за ред. Н. Й. Волошиної. – К., 2002.
8. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. – Режим доступу : https://osvitoria.media
9. Султанов Ю. Актуальні проблеми методики викладання літератури: вибрані праці. – Івано-Франківськ, 2013.
10. Часописи «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України»; «Зарубіжна література в закладах середньої освіти». – 2000-2020.
11. Шалагінов Б. Б. Урок літератури: Роздуми літературознавця про шкільну методику. – К., 2013.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Актуальні проблеми викладання світової літератури"

Завантажити силабус