Актуальні тенденції розвитку сучасної французької мови

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Демчук  Н. М.Інф31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інф31доцент Демчук  Н. М.

Опис курсу

Дисципліна «Актуальні тенденції французької мови» досліджує та аналізує вираження динамічних процесів, що відбуваються у французькій мові та впливають на її активність.

Завданням даної дисципліни є: урахування основних екстралінгвістичних та лінгвістичних чинників з метою пояснення особливостей функціонування французької мови; дослідження нових запитів в освітній сфері, актуальних у випадках білінгвізму; виявлення найактуальніших з погляду практичного використання тонкощів організації мови, об’єднаних складним взаємовідношенням, яке виникає внаслідок реальних потреб сучасного життя та відображає закономірності процесу формування нових понять і концептів.

 

Результати навчання:

знати: основну проблематику дисципліни: роль мови не лише як засобу передачі інформації, а в контексті її сприяння комунікації різних лінгвосоціумів; адаптування англіцизмів, що надає інтернаціонального характеру лексичним одиницям; суспільні потреби та пов’язані з ними явища, відповідно до яких з’являються нові лексеми, а також ключові теоретичні поняття: «динамічний аспект розвитку мови», «запозичувані реалії», «джерело збагачення словникового складу мови», «професійна комунікація», «мовна спільнота», «явище білінгвізму».

 

вміти: розглядати лінгвістику у функціональному аспекті, зосередженому на проблемі ефективного використання мовних засобів у процесі спілкування та використання явищ мовлення і дискурсу як засобу пізнання суспільства; проаналізувати найпоширеніші тенденції у функціонуванні сучасної французької мови, а також спеціалізованої мови на прикладі конкретного текстового матеріалу з маркетингової діяльності.

Рекомендована література

1. Boyer H. Introduction à la sociolinguistique.  ̶  Paris , 2017. – 136 р.
2. Niklas-Salminen A. La lexicologie .  ̶  Paris : Armand Collin, 1997.  ̶  192 p.
3. Moeschler J., Auchlin A. Introduction à la linguistique contemporaine. 4e édition.  ̶   Paris : Armand Colin, 2018. – 235 c.
4. Помірко Р. С., Косович О. В. Нові слова французької мови: процеси зародження та функціонування.  ̶  Тернопіль, 2014.  ̶  387 с.

 

Допоміжна

 

5. Calvet L.-J. Les langues véhiculaires. (Que sais-je ?, n° 1916) [compte-rendu].  ̶  Paris : P.U.F.,1981.
6. Calvet L.-J., Dumont P. L’enquête sociolinguistique.  ̶  Paris : L’Harmattan, 1999.
7. Fourquet J., Cassely J.-L. La France sous nos yeux. Économie, paysages, nouveaux modes de vie. – Paris : Seuil, 2021.
8.   Cerquiglini B. Les langues de la France. Rapport au Ministère de l’Éducation nationale, de         la Recherche et de la Technologie, et à la Ministre de la Culture et de la Communication. –Paris, 1999.
9.   Corbeil J.-C. L’aménagement linguistique du Québec.  ̶   n 87.  ̶  Languages, 1980.  ̶            Р. 101-110.
10. Langues. Sciences. Pratiques : Actes de 3-ème Colloque International Francophone, Odessa, 3-4 octobre 2019. − Odessa : Université Nationale I. Mechnikov, 2019. – P. 60-61
11. Langues. Sciences. Pratiques : Actes de 4-ème Colloque International Francophone, Lviv,   8-9 avril 2021. − Lviv : Université Nationale Ivan Franko, 2021.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус