Актуальні проблеми філології та перекладознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Ляшенко Т. С.Інм51М
1016професор Зорівчак Р. П.Інп51М
916доцент Ляшенко Т. С.Інм51М

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інм51Мдоцент Ляшенко Т. С.
Інп51Мдоцент Шмігер Т. В.
Інп51МКушнір Л. О.
916Інм51Мдоцент Ляшенко Т. С.

Опис курсу

  • Мета курсу – ознайомити студентів з новітніми науковими концепціями і теоріями другої половини ХХ – початку ХХІ ст., сформувати творче мислення майбутніх вчених, сприяти усвідомленню сучасних тенденцій наукового пошуку.
  • Курс формує у студентів методологічну базу і функціональний термінологічний інструментарій сучасної перекладознавчої науки.

Рекомендована література

1. Kußmaul P. Kreatives Übersetzen. – Tübingen: Stauffenburg., 2000.
2. Nord C. Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. – Heidelberg: Groos, 1995. – 285 S.
3. Nord C. Einführung in das funktionale Übersetzen. Am Beispiel von Titeln und Überschriften. – Tübingen / Basel: Francke, 1993.
4. Risku H. Translatorische Kompetenz. Kognitive Grundlagen des Übersetzens als Epertentätigkeit – Tübingen: Stauffenburg, 1998.
5. Stolze R. Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Verlag Tübingen: Narr Verlag, 5., überarb. und erweiterte Auflage 2008, 285 S.
6. Stolze R. Hermeneutisches Übersetzen: Linguistische Kategorien des Verstehens und Formulierens beim Ubersetzen. – Tübingen, 1992.
7. Wills W. Kognition und Übersetzen. Zu Theorie und Praxis der menschlichen und der maschinellen Übersetzung. Tübingen: Niemeyer, 1988.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму