Спецкурс з мови на вибір 2 (магістри – англійська філологія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Іна-51М, Іна52М, Іна53М

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

 1. Анотація  навчальної   дисципліни: Навчальна дисципліна «Лінгвістика тексту класичної та сучасної драми» посідає важливе місце серед предметів гуманітарного циклу в системі професійної підготовки майбутнього викладача англійської мови, формуючи його духовний світ та допомагаючи йому у процесі самопізнання.

  Метою навчальної дисципліни «Лінгвістика тексту класичної та сучасної драми» є залучення студентів до засвоєння найяскравіших зразків англійської класичної та сучасної драми. Цей курс передбачає вивчення умов формування англійської драми, розкриття її художньої своєрідності, виокремлення її типових рис та аналіз її тексту.

   

   

  Результати навчання:

  • знати:

   

   • особливості становлення та розвитку драми як жанру;
   • специфічні риси та представників класичної та сучасної драми;
   • характерні особливості ідіостилю кожного драматурга.

   

  • вміти:
   • розрізняти типи та жанрові різновиди англійської драми;
   • робити глибокий ідейно-художній аналіз та інтерпретувати англійську драму в контексті цілісності змісту та форми;
   • визначати стилістичні особливості драми;
   • здійснювати компаративний аналіз творів певного драматурга або різних драматургів однієї літературної доби;
   • знаходити у тексті та інтерпретувати елементи інтертекстуальності як характерної риси сучасної драми;
   • виявляти авторську позицію;
   • обґрунтовувати свою оцінку прочитаних творів.