Англійська мова науково-академічного спрямування (для аспірантів І курсу природничих спеціальностей)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Немає
122Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
170професор Яхонтова Т. В.
270професор Яхонтова Т. В.

Опис курсу

Курс передбачає оволодіння основами англомовної науково-академічної комунікації, передусім письмової, яка набуває особливого значення внаслідок роз­ширення міжнародних науково-професійних контактів, залучення українських науковців до міжнародного співробітництва та реформування освіти. Його програма ґрунтується на європейських стандартах рівня знань з англійської мови як іноземної мови науково-академічного спрямування (English for Academic Purposes) і спирається на вимоги і принципи, закладені у відповідних англомовних дидактичних матеріалах, розрахованих на просунутий (C1) рівень мовної підготовки. Теоретичною основою курсу є сучасна концепція жанрів як соціокомунікативних та соціокультурних феноменів і водночас як типів тексту з рядом порівняно сталих композиційних і мовних ознак.

Курс спрямований на формування базового лексичного запасу слів та словосполучень, що належать до загальнонаукової сфери, та вироблення навиків написання англомовних наукових статей та анотацій. По завершенню курсу аспіранти зможуть писати тексти на власну дослідницьку тематику з відтворенням структури та провідних особливостей англомовної наукової статті та анотації до неї.

Рекомендована література

  1. Ільченко О. М. Англійська мова для науковців : [підруч.] / О. М. Ільченко. – К. : Кодр, 1996. – 241 с.
  2. Ільченко О. М. Англійська мова для науковців : [підруч.] / О. М. Ільченко. – К., Наукова думка, 2010. – 288 с.
  3. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: [навч. посіб. для студентів, аспірантів і науковців] / Т. В. Яхонтова. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 220 с.
  4. Jordan R. R. Academic Writing Course / R. R. Jordan. – Harlow : Longman, 1996. – 144 p.
  5. Swales J. M. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills / J. M. Swales, C. B. Feak. ‒ [2nd edition]. ‒ Ann Arbor : The Univ. of Michigan Press, 2004. ‒ 332 p.
  6. Swales J. M. English in Today’s Research World: A Writing Guide / J. M. Swales, C. B. Feak. – Ann Arbor : Univ. of Michigan Press, 2000. – 294 p.