Антична поезія: перекладознавчий аспект

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132професор Содомора А. О.Інк51М

Опис курсу

У курсі методом close reading, філологічної герменевтики і порівняльного літературознавства на конкретних поетичних зразках розкривається природа античної поетики. Обговорюються проблеми художнього перекладу з класичних мов.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати: здобувачі повинні знати картину літературного процесу Риму, основні фігури і тропи, засоби поетичної мови, перекладозначну проблематику, пов’язану з античною літературою

вміти: читати поетичні твори написані різними віршованими розмірами; вирізняти мовностилістичні засоби та інформацію історичного та реально-прагматичного характеру; реалізувати навики поетологічного аналізу та аналізу версифікаційних особливостей літератури; перекладати антчні поетичні тексти українською мовою

Рекомендована література

Базова:

 1. Содомора А. Студії одного вірша.— Львів, 2006
 2. Содомора А. Жива античність. – Львів, 2012.
 3. Содомора А. Афористичні етюди. Львів, 2016
 4. Білецький О.І. Антична література. Хрестоматія. — К., 1968.
 5. Квінт Горацій Флакк. Твори.— К., 1982
 6. Тіт Лукрецій Кар. Про природу речей.—К., 1988
 7. Публій Овідій Назон. Метаморфози. —К., 1985 (Харків, 2006; 2008)

Допоміжна:

 1. Пащенко Н. І., Пащенко В. І. Антична література.—К., 2003
 2. Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIIІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. – К., 1983 http://litopys.org.ua/masluk/mas.htm
 1. Чижевський Д. Українське літературне бароко. К., 2003
 2. The Cambridge History of Literary Criticism – vol. 3 : Renaissance. – Cambridge, 2008

Інформаційні ресурси

 1. Ізборник: Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації – http://izbornyk.org.ua/
 2. The Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com (латинські тексти)
 3. Bibliotheca Augustana: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html (тексти)
 4. IntraText Digital Library: http://www.intratext.com/Catalogo/ (тексти + конкорданції)
 5. Perseus Project: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman (тексти, інші матеріали)
 6. Bibliographia Latina selecta: http://mvdpoel.ruhosting.nl/bibliografie/indexgeneralis.htm

Силабус:

Завантажити силабус