Античні граматичні теорії

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Сафроняк О. В.Інк21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інк21доцент Сафроняк О. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Предметом вивчення даної дисципліни є історичний процес пізнання та вивчення мови доби Античності.

 

Результати навчання:

знати: 

античні граматичні традиції, що знаменують виникнення граматичної теорії; особливості античних граматичних теорій; їхні представники античними та їхній вплив на подальший розвиток світового мовознавства.

 

вміти:

студент має вільно характеризувати передумови утворення різних античних граматичних теорій; орієнтуватися в особливостях різних теорій;оцінювати їхній влив на сучасне мовознавство.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус