Антична культура у сучасному світі

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Содомора А. О.Інк51М

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс присвчено вічним темам людства: війна і мир, страх і надія, місто і село, філософія і поезія, суспільство і людина і багато інших. Робиться акцент на неперервній тяглості роздумувань над цими проблемами, на актуальності антиної традиції. Показується різне і спільне в античному і сучасному способі формулювання і вирішення ключових проблем

Результати навчання:

Знати: ключові для античної культури концепти, ідеї і їхню історію та еволюцію в античності і в нові часи;

Вміти: виявляти в античному матеріалі актуальні сьогодні теми, а в сучасному дискурсі виявляти теми, що ведуть свій початок ще з античності. Інтерпретувати античний текст з погляду актуальних сьогодні культурологічних проблем, показувати специфіку античного і сучасного підходу до ключових проблем людини.

Рекомендована література

Содомора А.О., Домбровський М.Б.Anno Domini. Латинські написи Львова.Львів, Піраміда 2008

Боннар Андрэ.Греческая цивилизация. Т. 1 − 3,М., 1962

Содомора Андрій.Жива античність.Львів : Срібне слово, 2009

Силабус:

Завантажити силабус