Австрійська лірика другої половини ХХ століття

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Мельник Д. М.Інн41, Інн42

Опис курсу

Запропонований курс передбачає ґрунтовні знання студентів загальних тенденцій розвитку німецькомовних літератур другої половини ХХ ст. Курс концентрується на творчості найбільш репрезентативних ліриків австрійської літератури другої половини ХХ ст. (Р. Ауслендер, П. Целян, І. Бахман, Е. Яндль, Ф. Майрекер, Т. Бернгард, П. Гандке, Е. Єлінек), звертаючи особливу увагу на повоєнний період та період 60-х рр. ХХ століття, в які австрійська лірика розвивається найпотужніше. Звертається увага на історико-культурний контекст, актуальну політичну тематику, особливості творчого методу кожного окремого поета чи поетеси та їх місце в австрійській та європейській літературі ХХ ст.

Мета курсу “Австрійська лірика другої половини ХХ століття” полягає у формуванні уявлення про розвиток австрійської літератури другої половини ХХ століття, що дозволяє доповнити базові знання студентів про особливості розвитку німецькомовних літератур, показати схожі та відмінні риси в літературних процесах німецькомовного культурного простору.

Завдання курсу полягає в тому, щоб на основі аналізу обраних ліричних текстів розширити розуміння літературного процесу другої половини ХХ століття в німецькомовному культурному просторі, з’ясувати провідні теми й мотиви австрійської лірики другої половини ХХ століття, особливості її розвитку в контексті німецькомовних, і ширше – європейських літератур, другої половини ХХ століття.

Рекомендована література

 1. Бахман, І., Целан, П. Пора серця. Листування / Пер. з нім. Лариси Цибенко та Петра Рихла. — Чернівці : Книги ХХІ, 2012.
 2. Віденський гурток // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. — Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. — 742 с.
 3. Сяюча нить для третьої : поезії / І. Бахман [та ін.]; пер. з нім. О. Сандига; ред. М. Бучко. — Чернівці : Місто, 1999. — 63 с.: іл.
 4. Інґеборґ Бахман. Поезії. З книг «Відкладений час», «Заклинання Великої Ведмедиці» та циклу «Пісні під час втечі» / З німецької переклав Петро Рихло // Всесвіт, 2008, № 9-10.
 5.  Інґеборґ Бахман. «Пісні одного острова», «Тіні, троянди тіні», «Південь і північ», «Лишись» / Переклад Василя Стуса // Часопис «Ї».
 6. Целян П. Мак і памʼять / Переклад Петра Рихла. – Чернівці : Видавництво 21, 2013.
 7. Гаврилів Т. Identitäten in der österreichischen Literatur des XX. Jahrhunderts. – Lviv: Klasyka, 2008. – 408 c.
 8. Затонский Д. В. Австрийская литература в XX столетии / Дмитрий Владимирович Затонский. – М. : Художественная литература, 1985. – 442 с.
 9.  Рихло П. Пауль Целан. Референції.  Наукові студії, статті, есеї. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2020. – 464 с.  (Серія «Постаті культури»).
 10.  Рихло П. «Мисляче серце, що співає” // Передмова до книги Р. Ауслендер «Час фенікса: Вибрані вірші». Упорядкування, вступна стаття і переклад Петра РИХЛА. – Чернівці: Молодий буковинець, 1998. – 248 с. – С. 5-14.
 11. Bozzi, Paola Im Museum der modernen Poesie. Zum lyrischen Werk Thomas Bernhards Zeitschrift für Germanistik Neue Folge, Vol. 3, No. 3 (1993), pp. 516-525.
 12. Transgarde. Die Literatur der Grazer Gruppe, Forum Stadtpark und manuskripte. Hg. v. Kurt Bartsch und Gerhard Melzer. Droschl, Graz 1990.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Австрійська лірика другої половини ХХ століття"

Завантажити силабус