Безпека життєдіяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: безпеки життєдіяльності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
71.5Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Писаревська С. В.Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іні11, Інф11, Інк11, Інм11, Інн11, Інн12, Іна16
716доцент Петришин  Р. С.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46, Іні41, Інф41, Інк41, Інм41, Інн41, Інн42
132доцент Петришин  Р. С.Інп11, Інп12, Інп13
716доцент Петришин  Р. С.Інп41, Інп42, Інп43

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132Іна11Писаревська С. В.
Іна12доцент Муць І. Р.
Іна13доцент Тимощук С. В.
Іна14доцент Петришин  Р. С.
Іна15доцент Наливайко  Н. В.
Іні11Третяк  О. І.
Інк11доцент Наливайко  Н. В.
Інм11Дереженець  В. В.
Інн11Писаревська С. В.
Інн12Кіт Л. Я.
Інф11доцент Петришин  Р. С.
Іна16Стельмахович  О. Б.
716Іна41Стельмахович  О. Б.
Іна42Писаревська С. В.
Іна43доцент Наливайко  Н. В.
Іна44Третяк  О. І.
Іна45доцент Наливайко  Н. В.
Іна46Третяк  О. І.
Іні41Стельмахович  О. Б.
Інк41Третяк  О. І.
Інм41Писаревська С. В.
Інн41доцент Ващук  В. В.
Інн42доцент Ващук  В. В.
Інф41Бардін О. І.
116Інп11доцент Петришин  Р. С.
Інп12доцент Наливайко  Н. В.
Інп13Стельмахович  О. Б.
716Інп41доцент Петришин  Р. С.
Інп42доцент Галаджун Я. В.
Інп43доцент Муць І. Р.

Опис курсу

Вивчення дисципліни забезпечує формування загальних компетентностей щодо навиків здійснення безпечної діяльності та системи цінностей, які передбачають відповідальну  професійну й соціальну поведінки, а також здоровий спосіб життя, що є важливими для успішної професійної та соціальної діяльності.

Набуті компетентності спрямовуються на створення і підтримання здорових та безпечних умов життя і діяльності людини, забезпечення безпеки людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і за надзвичайних ситуацій та сприяють формування елементів культури безпеки й ризик-орієнтованого мислення, за якого питання безпеки людини й збереження навколишнього середовища розглядаються на сучасному етапі як найважливіші пріоритети життєдіяльності.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • сучасні проблеми та головні завдання безпеки життєдіяльності і організаційно-правові заходи її забезпечення;
 • головні небезпечні та шкідливі чинники виробничого, побутового та позавиробничого середовища;
 • параметри навколишнього природного середовища, які визначають безпечні умови життєдіяльності людини;
 • умови виникнення і розвитку небезпек, їхнє переростання у надзвичайні ситуації;
 • основи функціонування організму людини як цілісної системи в сучасних умовах навколишнього середовища;
 • вміти:
 • оцінити на основі ризик-орієнтованого підходу середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства;
 • обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;
 • визначити коло своїх обов’язків з питань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на суб’єктах господарювання;
 • забезпечити проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій у разі надзвичайних ситуацій;

надати необхідну долікарську допомогу в разі виникнення невідкладного стану людини.