Римська дидактична поезія

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Домбровський Р. О.Інк21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інк21Домбровський Р. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Курс спрямований на вивчення одного із літературних жанрів римського епосу. Розглянуто традиції дидактичного епосу в римській літературі. Вказано на історичні основи появи Георгік Вергілія та її зв’язок з гесіодівськими «Роботами і днями». Проаналізовано образи людей, богів, тварин. Розглянуто художній світ поеми та її філософське звучання

Очікувані результати навчання:

Після завершення цього курсу студент буде :

знати:

 1. Історію виникнення та розвитку римського дидактичного епосу.
 2. Особливості римського дидактичного епосу
 3. Характерні риси дидактичної поеми «Гелргіки» Вергілія

вміти: перекладати уривки поеми «Георгіки» Вергілія та здійснювати аналіз лінгвостилістичних засобів.

Рекомендована література

Тексти:

 1. Верґілій. Буколіки. Георгіки. Малі поеми / пер. А. Содомора. – Львів, 2011.
 2. Содомора А. Коли співав ще камінь // Верґілій. Буколіки. Георгіки. Малі поеми – Львів, 2011. – С. 7-38
 3. Кобів Й. У. Вергілій і його епічна поема // Вергілій. Енеїда / пер. М. Білик, ред. Борис Тен. – К., 1972
 4. Скорина Л.П. Вергілій в українській літературі // Іноземна філологія. Львів, 1987. – Вип. 85. – с. 99-105.
 5. Содомора А.О. Вергілій – співець сопілки, плуга і меча // Содомора. А. Жива античність. – К., 1983. – С. 127-154.

Додаткова:

 1. Гесіод. Походження богів. Роботи і дні. Щит Геракла / пер. А. Содомора. – Львів, 2018.
 2. Brooks Otis, Virgil: A Study in Civilized Poetry, Oxford, 1964
 3. Lee Fratantuono, Madness Unchained: A Reading of Virgil’s Aeneid, Lexington Books, 2007.
 4. Joseph Reed, Virgil’s Gaze, Princeton, 2007.
 5. Kenneth Quinn, Virgil’s Aeneid: A Critical Description, London, 1968.
 6. Francis Cairns, Virgil’s Augustan Epic, Cambridge, 1989.
 7. Gian Biagio Conte, The Poetry of Pathos: Studies in Vergilian Epic, Oxford, 2007.
 8. Karl Gransden, Virgil’s Iliad, Cambridge, 1984.

Інформаційні ресурси:

 1. Aeneid Selections – http://dcc.dickinson.edu/vergil-aeneid/preface
 2. The Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com (латинські тексти)
 3. Bibliotheca Augustana: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html (тексти)
 4. IntraText Digital Library: http://www.intratext.com/Catalogo/ (тексти + конкорданції)
 5. Perseus Project: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman (тексти, інші матеріали)
 6. Bibliographia Latina selecta: http://mvdpoel.ruhosting.nl/bibliografie/indexgeneralis.htm

Матеріали

Римська дидактична поезія (силабус)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму