Давньогрецька філософська діатриба

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Інк31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532Інк31

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: Протягом вивчення курсу студенти знайомляться з старогрецькими текстами у формі діатриби – жанру античної літератури, створеного грецькими філософами-кініками ІІІ ст до н. е., їхньою тематикою, ідеями, авторами, лінгвостилістичними особливостями цього жанру та його відмінностями від інших жанрів (філіппіки, інвектива тощо).

 

Результати навчання:

знати:  здобувач повинен знати історію виникнення жанру діатриби, її представників та ідеї, які філософи-кініки намагалися розкрити у своїх творах; лексичні, граматичні, композиційні та смислові особливості грецької діатриби,  особливості тропеїстики та застосування риторичних фігур; відмінності  від інших жанрів.

 вміти:  вміти робити лінгвостилістичний аналіз тексту старогрецької діатриби, визначати її характерні ознаки, тлумачити основні думки та ідеї,  пояснювати відмінності від інших жанрів (філіппіки, інвектива тощо).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму