Давньогрецька філософська проза

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Інк31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532Інк31

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: Протягом вивчення курсу студенти ознайомлюються з розвитком філософської думки у стародавній Греції від Гомера до Аристотеля, філософськими школами, творами окремих філософів (Демокріта, Платона, Аристотеля), мовностилістичними особливостями жанру філософської прози.

Результати навчання:

знати:  Досягнення давньогрецької філософської думки, основних представників філософських шкіл та напрямів, грецьку філософську термінологію та жанрові особливості творів давньогрецької філософії.

вміти: читати, перекладати, аналізувати та інтерпретувати грецьку філософську прозу, виявляти характерні лінгвостилістичні особливості.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму