Ділова англійська мова (для студентів спеціальності «Туризм»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Кудринська Х. В.

Опис курсу

Мета курсу полягає в оволодінні студентами діловою англійською мовою як засобом спілкування в соціально-діловій, соціально-культурній та професійній сферах; здобутті знань про будову англійської мови, її систему, особливості функціонування мовних моделей та структур, притаманних сфері ділової та фахової комунікації; засвоєнні правил міжособистісного та міжкультурного спілкування, ділового етикету у сфері фахової комунікації.

Курс спрямований на формування у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (розуміти зміст кореспонденції загально ділового характеру, статей у газетах і журналах, спеціально-професійної ділової кореспонденції), аудіювання (розуміти монологічне та полілогічне мовлення в межах власної сфери праці, а також  на теми, що представляють загальний інтерес у діловому світі; сприймати на слух деталі (дати, години, цифри тощо) під час розмови по телефону), письма (створювати конкретні письмові висловлювання загально ділового характеру, зокрема здійснювати буденну бізнес-кореспонденцію, пов’язану з: запитами, пропозиціями, наказами, призначеннями, нагадуваннями, доставками, скаргами, заявами, діловими подорожами), усного мовлення (брати участь у дискусіях та зустрічах у професійній сфері, давати пояснення, робити оголошення, описувати явища і процеси у галузі власної спеціалізації, долучатися до дискусій та переговорів, допомагати вирішувати проблеми і конфлікти по’вязані з професійною діяльністю, аргументувати та обґрунтовувати свою  точку зору, дотримуючись відповідних лінгвокультурних норм мовленнєвої поведінки). Курс охоплює такі теми: «Типи компаній», «Структура управління», «Професії у сфері туризму», «Працевлаштування», «Стратегії розвитку бізнесу», «Маркетинг у сфері туризму».

Рекомендована література

  1. Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Intermediate Business English. – Pearson Education Limited, 2005. – 176 p.
  2. Mascull B. Business Vocabulary in Use. – 2nd ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – 176 p.
  3. Bethell G., Aspinall T. Test your Business Vocabulary in Use. – Cambridge : Cambridge University Press, 2003. – 101 p.
  4. Strutt P. English for International Tourism. /Intermediate/. – Pearson Education Limited, 2003. – 145 p.
  5. Tarnopolsky O., Kozhushko S. Business Projects. – 2nd ed. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2003.– 325 p.
  6. Козолуп М.С. Методичні вказівки до проведення практичних занять з англійської мови для студентів економічного факультету на тему «Маркетинг». – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 52 с.
  7. Evans V. Round Up 6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2007.
  8. Redman, Stuart. English Vocabulary in Use. /Upper-intermediate-Advanced/. – Cambridge University Press, 2003.
  9. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.