Ділова англомовна комунікація

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Курс дає знання міжнародного ділового спілкування англійською мовою, формує уважність і почуття відповідальності, уміння користуватися довідниками і додатковими джерелами інформації, робити вибір варіантів посередницької мовленнєвої поведінки, швидко приймати правильні комунікативні рішення, виявляти і зіставляти численні мовні та позамовні дані.

Результати навчання:

  • знати: фактори, що забезпечують ефективне спілкування в академічному та професійному середовищі з урахуванням особливостей аудіювання, діалогічного мовлення, читання, ділового письма та перекладу. Після опанування курсу студент знатиме особливості ділового етикету, вимоги до лексико-семантичної, граматичної і стилістико-жанрової організації англомовної ділової комунікації.
  • вміти: аналізувати текст оригіналу, виявляти стандартні й нестандартні перекладацькі проблеми й обирати способи їхнього вирішення, що відповідають кожному конкретному акту перекладу; виконувати якісні усні та письмові переклади за рахунок адекватної передачі жанрово-стилістичних і референційно-комунікативних особливостей англомовних текстів різного жанру; спілкуватися на професійні теми, реферувати (усно та письмово) оригінальні тексти на професійну тематику, вести ділове спілкування (листування, телефонні розмови, переговори, ділові зустрічі, співбесіди, анкетування тощо).