Ділова англомовна комунікація

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Шмігер Т. В.Інп51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета – Опанувати лексичні тенденції та особливості сучасного ділового мовлення в англійськомовному просторі, враховуючи жанрові особливості вжитку мови. Оволодіти практичною інформацією про реєстри та функції лексичних одиниць англійської мови.

Завдання полягає у залученні студентів до активної роботи із лексичними довідниками англійської мови, вивченні різностильового мовлення високого реєстру англійської мови, опануванні тонкощів редагування англійськомовних текстів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • підходи до класифікації реєстрів англійської мови,
 • основні лексичні особливості різних жанрів мовлення,
 • особливості вжитку формального стилю.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • розрізняти стилі мовлення з погляду жанрових відмін англійської мови;
 • правильно вживати лексичні одиниці формального стилю;
 • використовувати публіцистичний стиль.

Рекомендована література

 1. Harris R. Writing with clarity and style : a guide to rhetorical devices for contemporary writers. 2nd edition. New York, NY : Routledge, [2018]. xi, 219 p.
 2. Борисенко І.І. Англійська мова в міжнародних документах і дипломатичній кореспонденції: Навч. посіб. / І. І. Борисенко, Л. І. Євтушенко, В. В, Дейнеко. – 2-е вид., зі змін. та доп. – Київ : Логос, 1999. – 411 с.
 3. Anson C. M. The Longman Pocket Writer’s Companion / C. M, Anson, R. A. Schwegler, M. F. Muth. – New York et al. : Longman, 2003. – 266 p.
 4. The Bantam book of correct letter writing: An abridgment based on Lilian Eichler Watson’s Standard book of letter writing. – Toronto et al. : Bantam books, 1983. – 331 p.
 5. Robert H. M. Robert’s rules of order / H. M. Robert. – 10th – Cambridge, MA : Perseus, 2000. – xlviii, 704 p.
 6. Safire W. How not to write: The Essential misrules of grammar / W. Safire. – New York ; London : W. W. Norton & Co, 2005. –160 p.
 7. Skillin M. E. Words into type / M. E. Skillin, R. M. Gay et al. – 3rd – Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1974. – xx, 583 p.
 8. Trimble J. R. Writing with style: Conversations on the art of writing / J. R. Trimble. – 2nd – Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1999. – x, 198 p.

 

Силабус:

Завантажити силабус