Ділова іноземна мова (французька)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Демчук  Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інф31доцент Демчук  Н. М.

Опис курсу

Мета: Виробити необхідну комунікативну спроможність в сферах професійного спілкування в усній та письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою у різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними проблемами.

Завдання:

Розвинути та вдосконалити вміння читання та навички розуміння текстів економічного спрямування французькою мовою.

Розвинути вміння та навички діалогічного мовлення на базі лексики за визначеною тематикою та підготовленого монологічного мовлення.

Формування навичок написання ділових паперів, проведення ділових переговорів, презентацій, нарад.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати:

  • особливості складання ділових документів, проведення ділових переговорів, презентацій, нарад;
  • лексичний та граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою (2500 лексичних одиниць, які забезпечують можливість ділової комунікації та отримання інформації з іншомовних джерел);
  • мати достатній тематичний словник нових 350-500 слів та словосполучень),

Вміти:

перекладати з французької та на французьку мову, використовуючи широкий тематичний словник функціональної лексики та граматичний матеріал курсу;

складати ділові папери;

вести листування з метою укладення контракту;

складати у письмовій формі звіти французькою мовою;

брати участь у ділових переговорах, нарадах; організовувати презентації.

Рекомендована література

  1. Мiщенко В.Г., Демчук Н.М. Дiлова французька мова. Навчальний посібник для економічних спеціальностей . – Львiв, ЛКА, 2004.
  2. Демчук Н. М., Міщенко В.Г. Ділова французька мова. Français des affaires. Навчальний

посібник. – Львів, Вид-во “ Новий Світ – 2000”, 2019.

  1. Jouette André. Le savoir écrire. Le guide pratique de correspondance (900 modèles de lettres, de billets,de télégrammes, de cartes et quantité de formules de politesse). – Paris, France Loisirs,1989
  2. Grand – Clément Mikles, Odile. La correspondance personnelle, administrative et commerciale. – Paris, Clé International,1991.
  3. 500 lettres pour tous les jours. Savoir écrire en toutes circonstances. – Paris, Larousse, 2004. – (avec CD-ROM PC/ Mac ).
  4. Gohard-Radenkovic Aline. L’écrit, stratégie et pratiques. Paris: Clé International,1995.

Матеріали

Робоча програма  Ділова мова 3 курс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус