Друга іноземна мова (французька, 2 курс, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35.5Залік
45.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396Інп21Римяк І. Є.
496Інп21Римяк І. Є.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для вироблення навичок усної та писемної комунікації на побутовому, культорологічному і професійному рівнях. Курс складається з практичних занять, що дозволяють не лише оволодіти  мовою, але й зануритись у світ французької культури, навчитися долати мовний бар’єр, вільно почувати себе у будь-яких комунікативних ситуаціях. Завдяки роботі з численними аудіо матеріалами, відео та автентичними документами, програма курсу спрямована на те, аби справді підготувати студента до французького мовного середовища.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Друга іноземна мова (французька)» є формування мовної та мовленнєвої компетенції студентів. Метою курсу є допомогти студентам оволодіти та засвоїти функціонально-семантичні, словотвірні і семантико-синтаксичні моделі французької мови; виробити навики та уміння французької нормативної вимови студентів, розвинути їхні адитивні вміння; виробити навики працювати з різними типами словників; розвинути граматичні навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма; виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування; сформувати навики реферувати та анотувати різні типи текстів; розвинути репродуктивні та продуктивні вміння письма.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати: особливості французької вокалічної і консонантної систем, основні граматичні явища, лексичні структури, кліше та репліки, необхідні для повсякденного спілкування у типових комунікативних ситуаціях.

вміти: практично використовувати реальну “живу” мову, аналізувати прочитане, коментувати найцікавіші абзаци, речення, правильно застосовувати набуті знання з граматичного матеріалу занять, додержуватись правил орфографії у написанні слів, що належать до активної лексики, вести бесіду на теми, пов’язані з різними аспектами життя людини, адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів відповідності та мовної правильності.

Рекомендована література

 1. Grégoire Grammaire progressive du français : niveau intermédiaire / M. Grégoire, O. Thiévenaz. – Clé internationale, 2005. – 272 p.
 2. Miquel Vocabulaire progressif du français : niveau débutant / C. Miquel. – Clé internationale, 2002.
  • 160
 3. Словник: Французько-український. Україно-французький: Посіб. для загальноосвіт. навч. закл. та вищ. навч. закл. / Уклад.: В.Б. Бурбело, К.М. Андрашко та ін.; Упоряд. В.Т. Бусел.
  • К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 528 с.
 4. Petit Robert de la langue française / [sous la direction de Rey-Debove, A.Rey]. – Paris : Le Robert, 2009. – 2837 p.
 5. Augé , Caňada Pujols M.D., Marlhens C., Martin L. Tout va bien.Méthode de français II. Livre de l’élève. CLE international. 2005.
 6. Augé , Caňada Pujols M.D., Marlhens C., Martin L. Tout va bien. Méthode de français II. Cahier d’exercices. CLE international. 2005.
 7. Claire Communication progressive du français avec 365 activités. CLE international. 2004
 8. Giovanna Tempesta. Grammaire. Tests CLE. Niveau intermédiaire. CLE international. 2003. Pascal Cyeminée. Petit guide des CTP Interparents. 2008.

Матеріали

 1. Pinson С., Heu Е. Édito 2 : Méthode de français, livre de l’élève /. Pinson, E.Heu – Didier, 2016. – 216 p.
 2. Pinson С., Heu Е. Édito 2 : Méthode de français, cahier d’activité /. Pinson, E.Heu – Didier, 2016. – 145 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус