Друга іноземна мова (французька 4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит
82Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764Іна41Ярошко Н. С.
Іна42Ярошко Н. С.
Іна43Ярошко Н. С.
Іна44Ярошко Н. С.
Іна45Ярошко Н. С.
Іна46Ярошко Н. С.
840Іна41Ярошко Н. С.
Іна42Ярошко Н. С.
Іна43Ярошко Н. С.
Іна44Ярошко Н. С.
Іна45Ярошко Н. С.
Іна46Ярошко Н. С.

Опис курсу

Програма курсу спрямована на те, щоб студенти досягли рівня мовної компетенції В1-В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Тематичні тексти та аудіозаписи діалогів містять великий об’єм нової та частотної лексики, що сприяє збагаченню словникового запасу. Лексичні вправи, вміщені у базовому підручнику та робочому зошиті, характеризуються комунікативною спрямованістю. Таким чином, студент стає компетентним також у соціо-культурному аспекті використання французької мови.

Опрацювання великого масиву аудіозаписів (базових та додаткових) має на меті тренування та розвиток сприйняття та розуміння французької мови на слух. Завдання пов’язані з виконанням письмових вправ є багатовекторними. Перш за все, вони дозволяють покращити орфографічний та граматичний рівень мовної компетенції. Окрім цього, в програму курсу входить тренування написання типових завдань (резюме, дружній лист, офіційний аргументативний лист, есе) для складання міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF.

Рекомендована література

  1. Augé H. Tout va bien 2 !: Méthode de français, livre de l’élève / H. Augé, M. D. Canada Pujols, C. Marlhens, L. Martin. – Clé internationale, 2005. – 168 p.
  2. Augé H. Tout va bien 2 !: Méthode de français, cahier d’exercices / H. Augé, M. D. Canada Pujols, C. Marlhens, L. Martin. – Clé internationale, 2005. – 105 p.
  3. Parizet M.-L. ABC Delf B2 / M.-L. Parizet. – Cle international, 2013. – 192 p.
  4. Parizet M.-L. Activites pour le Cadre Europeen Commun de Reference niveau B1 / M.-L. Parizet, E. Grandet, M. Corsain. – Cle international, 2006. – 191 p.
  5. Boulares M. Grammaire progressive du francais: niveau avance / M. Boulares, J.-L. Frerot. – Cle international, 2004. – 192 p.
  6. Leroy-Miquel C. Vocabulaire progressif du francais: niveau intermediaire / C. Leroy-Miquel, A. Goliot-Lete. – Cle international, 2007. – 190 p.
  7. Grégoire M. Grammaire progressive du français : niveau intermédiaire / M. Grégoire, O. Thiévenaz. – Clé internationale, 2005. – 272 p.

Матеріали

Сем_пл_Англ-4_друга-мова-II-сем Сем_пл_Англ-4_друга-мова-I-сем

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму