Друга іноземна мова (французька 5 курс магістри)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит
106Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948Іна-51МЯрошко Н. С.
Іна52МЯрошко Н. С.
Іна53МЯрошко Н. С.
1048Іна-51МЯрошко Н. С.
Іна52МЯрошко Н. С.
Іна53МЯрошко Н. С.

Опис курсу

Програма курсу «Друга іноземна мова (французька)» спрямована на те, щоб студенти досягли рівня мовної компетенції В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Курс побудований таким чином, щоб методологічно підготувати студентів до складання міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF рівня В2. У програму входять тренувальні вправи з аудіювання з подальшим опрацюванням нової лексики та завдань з усного мовлення. Окрім цього, передбачено читання та опрацювання письмових текстів, які є взяті з мас-медійних джерел. Важливим пунктом курсу є пояснення структури та особливостей побудови типових письмових завдань, а саме: резюме, звіту, синтезу, аргументованого есе, офіційного листа та ін. Для розвитку компетенції усного мовлення (у формі монологу чи дискусії) пропонуються короткі замітки із преси, які торкаються важливих проблем сьогодення.

Програма курсу передбачає повторення основних граматичних тем та виконання великої кількості практичних вправ для закріплення знань, вмінь і навичок, здобутих студентами протягом попередніх навчальних курсів з французької мови як другої іноземної.

Рекомендована література

  1. Payet A., Sanchez C. ABC DELF Junior scolaire B2. – Sejer: Cle International, 2015. – 207 p.
  2. Parizet M.-L. ABC Delf B2 / M.-L. Parizet. – Sejer: Cle International, 2013. – 192 p.
  3. Sirejols E., Renaud D. Grammaire 450 nouveaux exercices (niveau intermediaire)/ E. Sirejols, D. Renaud. – Sejer: Cle International, 2004. – 191 p.
  4. Boulares M., Frerot J.-L. Grammaire progressive du francais avec 400 exercices / M. Boulares, J.-L. Frerot. – Sejer: Cle International, 2004. – 192 p.
  5. Miquel C. Vocabulaire progressif du francais avec 250 exercices / C. Miquel. – Tours: Cle International, 2010. – 192 p.
  6. Pecheur J. Civilisation progressive du francais avec 400 exercices / J. Pecheur. – Baume-les-Dames: Cle International, 2010. – 223 p.

Матеріали

Друга іноз.мова (фр)_5м_1_2_сем

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму