Друга іноземна мова (іспанська)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
280Іна11
Іна12
Іна13
Іна14
Іна15
Іна16

Опис курсу

Курс іспанської мови як другої іноземної для студентів I курсу англійської філології має на меті формування у студента розуміння і вживання (як в усній так і писемній формах) побутових повсякденних виразів, а також елементарних речень, необхідних для задоволення конкретних життєвих проблем; формування у студента відповідного фонологічного рівня із вимовою обмеженого репертуару вивчених слів та виразів та відповідного орфографічного рівня для написання знайомих слів і коротких фраз: прості написи чи інструкції, назви побутових предметів, набір фраз, що часто вживаються.

 

 

Результати навчання:

  • знати:

основні відомості про сучасну іспанську мову;

основи орфографії, фонетики, морфології, граматики та синтаксису сучасної іспанської мови, які відповідають рівню А1 володіння іноземною мовою згідно мовленнєвих компетенцій, визначених Радою Європи;

  • вміти:

фонетично правильно читати та перекладати незначні за об’ємом тексти;

 

розуміти мовлення, повільне та ретельно артикульоване, відповідно до рівня А1;

 

взаємодіяти на елементарному рівні (А1), тобто коротко описувати себе та інших людей, відповідати та  запитувати про особисте життя, місце проживання, повсякденну діяльність, їжу.