Друга професійна іноземна мова (іспанська, магістри 6 курс економічний факультет напрям «Міжнародна економіка»)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132Кабов А. В.

Опис курсу

Вивчення іспанської мови як другої професійної іноземної шляхом розвитку 4 мовленнєвих компетенцій (слухання, говоріння, читання, письмо) з дотриманням загальноєвропейських рекомендацій щодо вивчення та викладання іноземних мов, з врахуванням професійної лексики економічної сфери діяльності людини.

Рекомендована література

 1. Шевкун Е.В., Курченко О.О. Іспансько-український словник економічних термінів. – Київ: «Корнійчук», 2001.
 2. Olga Juan Lázaro, Marisa de Prada Segovia, Ana Zaragoza Andreu. Curso de español de los negocios. En equipo.es 2. – Madrid: Edinumen, 2010.
 3. Shevkún E., Obrúchnikova O. Español: economía y finanzas. – Kиїв: ВВП «Компас», 2000.

        Допоміжна

 1. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid.
 2. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.
 3. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 . – Madrid: SGEL, 2006.
 4. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid: SGEL, 2007.
 5. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. – Madrid: Edelsa, 2009.
 6. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. – Madrid: Edelsa, 2008.
 7. García Fernández N., Sánchez Lobato J. Español 2000. – Madrid: SGEL, 1993.
 8. González Hermoso A., Sánchez Alfaro M. Gramática del español como lengua – Киев: Edelsa, “Методика”, 1998.
 9. Medina Montero Carlos G. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa. – Madrid: SGEL, 2001.
 10. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de españ – Madrid: SGEL, 1995.
 11. Moreno Concha. Temas de gramática (nivel superior). – Madrid: SGEL, 2008.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму