Друга професійна іноземна мова (іспанська, 1 магістри, заочне навчання, економічний факультет)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Немає
10Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
912Лисюк  С. В.
1014Лисюк  С. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Друга професійна іноземна мова (іспанська) є формування і розвиток іспаномовної професійної комунікативної компетентності у студентів. Це, відповідно, передбачає оволодіння студентами іспанською мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формах у соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах на основі здобутих знань про систему іспанської мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок та комунікативних стратегій, а також формування здатності будувати ефективні мовленнєві діяльність та поведінку.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати теоретично і практично заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми;

вміти практично використовувати реальну “живу” мову; розуміти широкий спектр складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення; швидко і спонтанно висловлюватися без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження; гнучко та ефективно користуватися мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями; чітко, логічно, детально висловлюватись (усно та письмово) на знайомі теми або теми особистих інтересів; вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири; аналізувати іспанською мовою морфологічні та синтаксичні явища.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бабенко С. А., Мариненко П. І., Самофалова Н. В. Español para avanzar. / Іспанська мова. Рубіжний рівень. Навч. посібник. –К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 457 с.
 2. Помірко P., Кушнір О., Хомицька І. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч.посібник / – 3-тє вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 370 с.
 3. Шевкун Е.В., Курченко О.О. Іспансько-український словник економічних термінів. – Київ : «Корнійчук», 2001. – 341 с.
 4. De Prada M., Bovet M., Marcé P. Entorno empresarial. Nivel B2. Español lengua extranjera. – Madrid : Edelsa, 2014. – 167 p.
 5. De Prada M., Marcé P. Comunicación eficaz para los negocios. Curso de conversación, recursos y vocabulario. Nivel B. – Madrid : Edelsa, 2010. – 112 p.
 6. María José Jimeno, Elena Palacios. Profesionales de los negocios. Curso de español. – Madrid : EnClave-ELE, 2018. – 144 p.
 7. Martínez L., Sabater Ma. L. SOCIOS 2. Curso de español orientado al mundo de trabajo. Libro de alumno. – Barcelona : Difusión, 2008.– 199 p.

Додаткова література:

 1. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid : VG Ediciones, 2002. – 205
 2. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 . – Madrid : SGEL, 2006.
 3. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid : SGEL, 2007.
 4. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. – Madrid : Edelsa, 2009.
 5. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid : SGEL, 1995.
 6. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. – Madrid: Edelsa, 2008.
 7. García Fernández N., Sánchez Lobato J. Español 2000. – Madrid : SGEL, 1993.
 8. Hernández Mercedes Mª P. Para practicar el Indicativo y el Subjuntivo. Madrid : EDELSA, 2006. – 168 p.
 9. Molina I. Practica tu Español: El subjuntivo. – Madrid : SGEL, 2006. – 88 p.
 10. Moreno Concha. Temas de gramática (nivel superior). – Madrid : SGEL, 2008.
 11. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – Madrid : SGEL, 1995.

Інтернет-джерела:

 1.  https://marcoele.com/
 2. https://videoele.com/
 3. https://www.ailmadrid.com/es/
 4. https://www.profedeele.es/

Силабус:

Завантажити силабус