Зіставна фразеологія (французька мова) (2 курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Ярошко-Кушнір Н. С.Інф21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інф21доцент Ярошко-Кушнір Н. С.

Опис курсу

Курс «Фразеологія» спрямований на набуття студентами французької філології теоретичних знань та практичних навичок володіння фразеологічним фондом французької мови. Курс має на меті ознайомити студентів з різними підходами та визначеннями вчених фразеологічної одиниці (ФО), представити різні класифікації з точки зору структури, семантики та функціонування ФО, пояснити структурно-граматичні та семантичні особливості фразеологічних одиниць у французькій мові, ознайомити з особливостями творення фразеологічних одиниць у французькій мові (лексико-стилістичними та фонетичними засобами їх творення) та з джерелами запозичення фразеологічних одиниць у французькій мові.

Результати навчання:

 • знати: характеристики та науково-методологічні підходи до визначення фразеологічної одиниці, класифікацію фразеологічних одиниць, словниковий запас фразеологічних одиниць, які часто вживаються у сучасній розмовній французькій мові.

вміти: вміти розпізнати фразеологічну одиницю в контексті і відрізнити її від вільного словосполучення; визначити тип фразеологічної одиниці за структурною, семантичною та функціональною класифікаціями; розрізняти не комунікативні та комунікативні фразеологічних одиниць та їх підтипи; окреслювати образність та мотивацію фразеологічних одиниць; вміти пояснити, в чому полягає метафоричне та метонімічне переосмислення фразеологічних одиниць, відрізнити та навести приклади метафоричних та метонімічних ФО; відрізнити фразеологічні варіанти від синонімів, назвати їх типи й навести приклади; охарактеризувати типи фразеологічних антонімів; окреслювати сукупність засобів творення ФО та визначити засіб творення конкретних виразів; описувати типи оказіональної трансформації (деформування) фразеологічних одиниць та виявляти, чи мала місце оказіональна трансформація фразеологічного виразу; окреслити джерела походження фразеологічних одиниць та визначити джерело походження конкретних заданих одиниць.

Рекомендована література

 1. Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка.– М.: Выcш. школа, 1976. –307с.
 2. Назарян А.Г., Арутюнова Ж.М. Практическое пособие по фразеологии французского языка.– М.: Ун-тет дружбы народов, 1975. – 194 с.
 3. Французско-русский фразеологический словарь // Под ред. Я.И.Рецкера. – М., Гос.изд-во иностр. и нац. словарей, 1963. – 1112с.
 4. Rey A. Dictionnaire des expressions et locutions figurées. – Paris, 1979. – 374р.
 5. Petit Robert. – Paris : Dictionnaires le Robert, 1991. – 2171 p.
 6. Ганшина К.А. Французско-русский словарь.– М.: Русский язык, 1977. – 912с.
 7. Левит З.Н. Лексикология французского языка. – М.: Выcш. школа, 1979. – 160 с.
 8. Лопатникова Н.Н., Мовшович Н.А. Лексикология современного французского языка. – М.: Выcш. школа, 1982. – 256 с.
 9. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. – М., 1960. – 180с.
 10. Удовиченко Г.М. Словник укр. ідіом: Понад 2200 ідіом. – К.: Рад. письменник, 1968. – 462 с.
 11. Удовиченко Г.М. Фразеологiчний словник української мови. T.1-2. – К.: Вища Школа, 1984. – Т.1.: 304 с., Т.2.: 304 с.
 12. Хованская З.И. Стилистика французского языка. – М.: Высшая школа, 1984. –344 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни Зіст.фразеологія (фр) _ Навч _ 2 курс_(2019)_corrige

 

Електронні ресурси

 1. https://www.larousse.fr/
 2. https://www.expressio.fr/
 3. http://www.linternaute.fr/expression/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус