Зіставна фразеологія (французька мова) (2 курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Ярошко Н. С.Інф21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інф21Ярошко Н. С.

Опис курсу

Курс «Фразеологія» спрямований на набуття студентами французької філології теоретичних знань та практичних навичок володіння фразеологічним фондом французької мови. Курс має на меті ознайомити студентів з різними підходами та визначеннями вчених фразеологічної одиниці (ФО), представити різні класифікації з точки зору структури, семантики та функціонування ФО, пояснити структурно-граматичні та семантичні особливості фразеологічних одиниць у французькій мові, ознайомити з особливостями творення фразеологічних одиниць у французькій мові (лексико-стилістичними та фонетичними засобами їх творення) та з джерелами запозичення фразеологічних одиниць у французькій мові.

Результати навчання:

 • знати: характеристики та науково-методологічні підходи до визначення фразеологічної одиниці, класифікацію фразеологічних одиниць, словниковий запас фразеологічних одиниць, які часто вживаються у сучасній розмовній французькій мові.

вміти: вміти розпізнати фразеологічну одиницю в контексті і відрізнити її від вільного словосполучення; визначити тип фразеологічної одиниці за структурною, семантичною та функціональною класифікаціями; розрізняти не комунікативні та комунікативні фразеологічних одиниць та їх підтипи; окреслювати образність та мотивацію фразеологічних одиниць; вміти пояснити, в чому полягає метафоричне та метонімічне переосмислення фразеологічних одиниць, відрізнити та навести приклади метафоричних та метонімічних ФО; відрізнити фразеологічні варіанти від синонімів, назвати їх типи й навести приклади; охарактеризувати типи фразеологічних антонімів; окреслювати сукупність засобів творення ФО та визначити засіб творення конкретних виразів; описувати типи оказіональної трансформації (деформування) фразеологічних одиниць та виявляти, чи мала місце оказіональна трансформація фразеологічного виразу; окреслити джерела походження фразеологічних одиниць та визначити джерело походження конкретних заданих одиниць.

Рекомендована література

 1. Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка.– М.: Выcш. школа, 1976. –307с.
 2. Назарян А.Г., Арутюнова Ж.М. Практическое пособие по фразеологии французского языка.– М.: Ун-тет дружбы народов, 1975. – 194 с.
 3. Французско-русский фразеологический словарь // Под ред. Я.И.Рецкера. – М., Гос.изд-во иностр. и нац. словарей, 1963. – 1112с.
 4. Rey A. Dictionnaire des expressions et locutions figurées. – Paris, 1979. – 374р.
 5. Petit Robert. – Paris : Dictionnaires le Robert, 1991. – 2171 p.
 6. Ганшина К.А. Французско-русский словарь.– М.: Русский язык, 1977. – 912с.
 7. Левит З.Н. Лексикология французского языка. – М.: Выcш. школа, 1979. – 160 с.
 8. Лопатникова Н.Н., Мовшович Н.А. Лексикология современного французского языка. – М.: Выcш. школа, 1982. – 256 с.
 9. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. – М., 1960. – 180с.
 10. Удовиченко Г.М. Словник укр. ідіом: Понад 2200 ідіом. – К.: Рад. письменник, 1968. – 462 с.
 11. Удовиченко Г.М. Фразеологiчний словник української мови. T.1-2. – К.: Вища Школа, 1984. – Т.1.: 304 с., Т.2.: 304 с.
 12. Хованская З.И. Стилистика французского языка. – М.: Высшая школа, 1984. –344 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни Зіст.фразеологія (фр) _ Навч _ 2 курс_(2019)_corrige

 

Електронні ресурси

 1. https://www.larousse.fr/
 2. https://www.expressio.fr/
 3. http://www.linternaute.fr/expression/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус