Грецька комедія

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
79Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748Інк41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748Інк41доцент Глущенко Л. М.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 

Грецька комедія, що сформувалася в Аттиці приблизно у 480-х роках до н.е. стала сьогодні надбанням усього людства. Слухачі  курсу серед інших комедіографів детально ознайомляться з творчістю Аристофана, найвідомішого представника грецької комедії. Курс має на меті сформувати у студентів розуміння особливості грецької комедії як окремого жанру, ознайомити з історією її виникнення та розвитку, її типовими представниками, їх творами та внеском у розвиток цього жанру.

 

Результати навчання:

 

  • знати:

історію виникнення та розвитку цього жанру, його особливості; життєписи видатних комедіографів та їхні твори; основні ідеї комедій; ключові засоби досягнення комізму, особливості мови грецької комедії..

вміти:

інтерпретувати твори грецьких комедіографів (зокрема Аристофана), їхню мову, різні лексичні та граматичні особливості, а також засоби досягнення комізму.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму