Грецькі літературні жанри

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Інк51М

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Антична література належить до літератур з традиціоналістичним типом поетики. Тому категорія жанру в ній має ключове значення. Курс покликаний дати уявлення про природу давньогрецького жанру, про походження жанрів з культової стихії, про модифікацію жанрів і жанрову пам’ять, про витримування і розмивання жанрових меж тощо. Загальні питання поетики жанру показуються переважно на матеріалі жанру епіграми. Виклад усіх ключових теоретичних питань супроводжується аналізом відповідних грецьких текстів. 

Результати навчання:

  • знати:

Основні жанри грецької літератури, основні зразки і авторів кожного жанру, ключові ознаки  основних жанрів, що формують їх межі і складають «есенцію».

  • вміти:

Здійснити аналіз жанрової структури конкретного твору, виявити основні жанрові маркери, визначити жанрову належність твору.

Рекомендована література

Тамарченко Н.Д. (ред.) Теория литературных жанров М. : Академия, 2011
P. Bing, J. S. Bruss (edd.) Brill’s Companion to Hellenistic Epigram Leiden, Boston : Brill, 2007
Домбровський М. Б. (упор.) Грецька епіграма в перекладах А. Содомори Львів : Апріорі, 2017