Грецька поезія римської доби

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132Інк-61м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс присвячено історії грецької поезії після елліністичної доби. На тлі загальних суспільно-політичних і культурних тенденцій показується розвиток грецької літератури в добу римського панування з акцентом на поезії. Докладно аналізується епіграма і пізньогрецьких епос («Постгомерика», «Діонісіяка») – теми, що зазвичай не входять до стандартного курсу давньогрецької літератури. Висвітлюються основні риси поетики епохи.                                                                                             

Результати навчання:

Знати:

  1. Суспільно-політичний контекст грецької літератури доби римського панування
  2. Загальні культурні, літературні і філософські тенденції доби.
  3. Пост-елліністичну епіграму
  4. Пізньогрецький епос («Постгомерика» Квінта Смирнського і «Діонісіяка» Нонна)

 

Вміти:

  1. Здійснити літературознавчий аналіз заданого тексту
  2. Виявити характерні літературні та стилістичні ознаки доби у заданому тексті