Грецька трагедія

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
79Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748Інк41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748Інк41

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 

Грецька трагедія, що виникла наприкінці VII ст. до н.е. на основі народної творчості та культу Діоніса, сформувалася під час періоду розквіту античної Греції, ставши сьогодні надбанням людства. Слухачі курсу серед інших трагіків детально ознайомляться з творчістю Есхіла, Софокла, Еврипіда. Курс повинен сформувати у студентів розуміння особливості грецької трагедії як окремого жанру, ознайомити з історією її виникнення та розвитку, її типовими представниками, їх творами та внеском у розвиток цього жанру.

 

Результати навчання:

  • знати:

історію виникнення та розвитку цього жанру, його особливості; життєписи видатних трагіків та їхні твори; основні ідеї трагедій; ключові засоби досягнення трагізму, особливості мови грецької трагедії.

  • вміти:

інтерпретувати твори грецьких трагіків (зокрема Есхіла, Софокла та Еврипіда), розумітиме їх мову, різні лексичні та граматичні особливості, а також засоби досягнення трагізму.

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму