Іноземна мова (французька, 1 курс філологічного факультету, сербська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає
23Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164Вачинич Л. І.
164Вачинич Л. І.

Опис курсу

Програма курсу «Іноземна мова (французька)» спрямована на те, щоб студенти філологічного факультету (сербська мова) досягли рівня мовної компетенції А1-А2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Передусім програмою курсу передбачено багато фонетичних вправ та тренувальних аудіозаписів для вироблення правильної вимови та інтонування у студентів. Сучасний підручник вміщає короткі тексти та діалоги повсякденного комунікативного спрямування. Курс спрямований на те, щоб подати та сприяти засвоєнню лексико-синтаксичних структур для якнайшвидшого формування компетенції усного висловлювання.

Результатом вивчення студентами філологічного факультету (сербська мова)  курсу «Іноземна мова (французька)» повинна стати їхня готовність до складання міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF рівня А1-А2.

Рекомендована література

Базова

  1. Мандзак І.А. Підручник з французької мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005.-335с.
  2. Попова І.М., Казакова Ж.О. Граматика французької мови. Практичний курс: Підручник для інститутів і факультетів іноземних мов. – X.: ТОВ “Нестор Академік Паблішерз”, 2007. – 480с.

Допоміжна

  1. Крючков Г.Г, Мамотенко М.П. Прискорений курс французької мови., К.: А.С.К. 2007. – 317 с.
  2. Французский язьік: учебник для І курса институтов и факультетов иностранньїх язьїков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М.Ковальчук. – М.: ООО ” Издательство “Нестор Академик”, 2007. – 576с.
  3. Донець Й.І., Лисенко М.М. Практична граматика французької мови. Морфологія. Синтаксис: посібник для студентів факультету романо-германської філології університетів та інститутів іноземних мов 4-е видання. – К.: Вища школа, 1984. -280с.

 

 Інформаційні ресурси

  1. http://frwikipedia.org/wiki/France

2.http://vosdroits.service-public.fr/N 19808.xhtml

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму