Іноземна мова (французька, географічний факультет, 2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364доцент Ярошко-Кушнір Н. С.

Опис курсу

Програма курсу спрямована на те, щоб студенти досягли рівня мовної компетенції А1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Тематичні тексти та аудіозаписи діалогів містять великий об’єм нової та частотної лексики, що сприяє збагаченню словникового запасу. Лексичні вправи, вміщені у базовому підручнику та робочому зошиті, характеризуються комунікативною спрямованістю. Таким чином, студент стає компетентним також у соціо-культурному аспекті використання французької мови.

Опрацювання великого масиву аудіозаписів (базових та додаткових) має на меті тренування та розвиток сприйняття та розуміння французької мови на слух. Завдання пов’язані з виконанням письмових вправ є багатовекторними. Перш за все, вони дозволяють покращити орфографічний та граматичний рівень мовної компетенції. В програму курсу входить тренування написання типових завдань (дружній лист,анкета, листівка) для складання міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF.

Завдання:

 1. Сформувати у студента правильну вимову та навики читання. Ознайомити із фонетико-фонологічною системою французької мови.
 2. Сформувати вміння будувати прості речення та користуватися комунікативними структурами у щоденному мовленні.
 3. Сформувати базовий лексичний запас з тем, які стосуються щоденного практичного життя.
 4. Ввести початкові знання про культуру Франції та інші цивілізаційні елементи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • тематичну лексику, переклад основних тематичних текстів;
 • структурні правила заповнення простої анкети, написання дружнього короткого елементарного електронного листа, написання листівки, короткого повідомлення;
 • найпростіші синтаксичні конструкції, теперішній час, близький майбутній час.

вміти:

→ розуміти прості аудіо-повідомлення, вміти знаходити у них конкретну необхідну інформацію (щоденні, прикладні теми)

→ вміти розповісти про себе, безпосереднє оточення, інтереси, розклад, вміти поставити запитання, виразити прохання у найпростіших побутових ситуаціях, висловити прості реакції та оцінки.

→ вміти написати дружнього короткого елементарного електронного листа, листівку, коротке повідомлення.

→ розуміти короткі тексти (простого рівня) побутового, рекламного характеру, афіші, вивіски, короткі статті на знайомі та побутові теми.

Рекомендована література

 1. Alcaraz M., Braud C., Calvez A. Édito A1 : méthode de français / M. Alcaraz, C. Braud, A. Calvez. – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 216 p.
 2. Baylocq M.-P., Brémaud S., Campopiano S. Édito A1 : cahier d’activités / M.-P. Baylocq, S. Brémaud, S. Campopiano. – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 122 p.
 3. Boularès M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du français : niveau débutant / M. Boularès, J.-L. Frérot. – Paris : Clé Internationale, 2004. – 192 p.
 4. Leroy-Miquel C., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français : niveau débutant / C. Leroy-Miquel, A. Goliot-Lété. – Paris : Clé Internationale, 2007. – 190 p.
 5. Heu É., Abou-Samra M., Braud C., Brunelle M., Perrard M., Pinson C. Édito A2 : méthode de français – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 214 p.
 6. Baylocq M.-P., Brémaud S., Cheilan C., Opatski S. Édito A2 : cahier d’activités– Paris : Les éditions Didier, 2016. – 143 p.

Електронні ресурси

 1. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
 2. https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/
 3. https://dictionnaire.reverso.net/
 4. https://www.tv5monde.com/
 5. https://www.cavilam.com/
 6. https://www.france-education-international.fr/
 7. https://www.synonymes.com/
 8. https://www.culturetheque.com/UKR/

Матеріали

Програма навчальної дисципліни (семестр 3)

Іноз.м. (геогр)_Навч_2 курс (2020)

Програма навчальної дисципліни (семестр 4)

Іноз.м. (геогр)_Навч_2 курс (2020)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Іноземна мова (французька) _ 2 курс _ 3 семестр

Завантажити силабус

Силабус: Іноземна мова (французька) _ 2 курс _ 4 семестр

Завантажити силабус