Іноземна мова (французька) (географ. 1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Залік
26Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164Ярошко Н. С.
264Ярошко Н. С.

Опис курсу

Програма курсу «Іноземна мова (французька)» спрямована на те, щоб студенти географічного факультету досягли рівня мовної компетенції А1-А2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Передусім програмою курсу передбачено багато фонетичних вправ та тренувальних аудіозаписів для вироблення правильної вимови та інтонування у студентів. Сучасний підручник вміщає короткі тексти та діалоги повсякденного комунікативного спрямування. Курс спрямований на те, щоб подати та сприяти засвоєнню лексико-синтаксичних структур для якнайшвидшого формування компетенції усного висловлювання.

Окрім цього, програма курсу передбачає пояснення найосновніших базових понять граматики та практичні вправи для їх ефективного засвоєння. Вкраплення інформації цивілізаційного характеру спрямоване на збагачення знань студентів про природу, географію та економіку Франції поряд із опрацюванням відповідних тематичних термінів. Розвиток компетенції розуміння письмового тексту ґрунтується на опрацюванні великої кількості коротких письмових повідомлень інформативного характеру.

Результатом вивчення студентами географічного факультету курсу «Іноземна мова (французька)» повинна стати їхня готовність до складання міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF рівня А1-А2.

Рекомендована література

  1. Augé H. Tout va bien 1 !: Méthode de français, livre de l’élève / H. Augé, M. D. Canada Pujols, C. Marlhens, L. Martin. – Clé internationale, 2005. – 168 p.
  2. Augé H. Tout va bien 1 !: Méthode de français, cahier d’exercices / H. Augé, M. D. Canada Pujols, C. Marlhens, L. Martin. – Clé internationale, 2005. – 112 p.
  3. Miquel C. Vocabulaire progressif du français : niveau débutant / C. Miquel. – Clé internationale, 2002. – 160 p.
  4. Grégoire M. Grammaire progressive du français : niveau débutant / M. Grégoire, G. Merlo. – Clé internationale, 1997. – 161 p.

Матеріали

Сем_пл_Геогр-1_-ін-мова-IІ-сем Сем_пл_Геогр-1_-ін-мова-I-сем

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму