Іноземна мова (французька, журналісти, 2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364Вачинич Л. І.
464Вачинич Л. І.

Опис курсу

Програма курсу «Іноземна мова (французька)» спрямована на те, щоб студенти факультету журналістики досягли рівня мовної компетенції В1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Передусім програмою курсу передбачено багато фонетичних вправ та тренувальних аудіозаписів для вироблення правильної вимови та інтонування у студентів. Сучасний підручник вміщає короткі тексти та діалоги повсякденного комунікативного спрямування. Курс спрямований на те, щоб подати та сприяти засвоєнню лексико-синтаксичних структур для якнайшвидшого формування компетенції усного висловлювання.

Результатом вивчення студентами факультету журналістики курсу «Іноземна мова (французька)» повинна стати їхня готовність до складання міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF рівня В1.

Рекомендована література

Базова

 1. Крючков Г.Г. Français accéléré. Прискорений курс французької мови: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г.Г. Крючков, М.П. Мамотенко, В.С. Хлопук, В.С. Воєводська. – 3-тє авт.вид., випр. – Київ: Видавництво А.С.К., 2007. – 384 с. – Фр., укр.
 2. Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 12-е изд., стереотипное. – Москва: Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 480 с.
 3. Bouches-du-Rhône : Provence – Côte d’Azur. Guides Gallimard. – Paris : Éditions Nouveaux-Loisirs, 1994. – 376 p.
 4. Miquel C. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices / Claire Miquel. – Paris : CLE International. – 191 p.

Допоміжна

 1. Мандзак І.А. Підручник з французької мови / Іван Мандзак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 355 с.
 2. Мороз Б.І. Вступний корективно-фонетичний курс французької мови: Навч.посібник / Б.І. Мороз, Л.С. Пірко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 79 с.
 3. Опацький С.Є. Français, niveau débutant : Підруч. для вищ. навч. закл. / Сергій Євстахійович Опацький.– К., Ірпінь: Перун, 2005.– 312 с.
 4. Auge H. Méthode de français / H. Auge, M.D. Canada Pujols. – Paris : CLE International. 2005. – 170 p.
 5. Butzbach M. Junior 1. Méthode de français / M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar. – Paris : CLE International, Santillana, 1997. – 80 p.
 6. Chollet I. Précis : Les expressions idiomatiques / Isabelle Chollet, Jean-Michel Robert. – Paris : CLE Inernational, 2008. – 224 p.
 7. Dupré Latour S. Premiers exercices de grammaire / Sabine Dupré Latour, Geneviève-Dominique de Salins. – Paris : Hatier / Didier, 1991. – 128 p.
 8. Girardet J. Méthode de français / Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig. – Paris : CLE International., 2001. – 192 p.
 9. Grégoir M. Grammaire progressive du français avec 600 exercices / Maia Grégoir, Odile Thiévenaz. – Paris : CLE International, 2005. – 272 p.

Словники та довідники

 1. Словник. Французько-український. Українсько-французький: Посібник для загальноосвіт. шк. та вищ. навч. закладів / Уклад.: В.Т.Бурбело, К.М.Андрашко та ін.; Упоряд. В.Т.Бусел – Ірпінь: ВТФ «Перун», 1994. – 528 с.
 2. La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres. – Paris : Hatier, 1997.
 3. Larousse de poche. Noms communs. Noms propre, chronologie; cartes / Montréal: Dicorobert, 1995. – 1700 p.
 4. Le nouveau Bescherelle. L’art de conjuguer. Dictionnaire de 12000 verbes. – Paris : Hatier, 1980. – 158 c.
 5. Mimran R. Vocabulaire expliqué du français, niveau débutant / Reine Mimran. – Paris : CLE International, 2005. – 159 p.
 6. Miquel C. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau débutant / Claire Miquel. – Paris : CLE International, 2008. – 160 p.
 7. Rey A. Dictionnaire des expressions et locutions / A. Rey, S. Chantreau. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 1993. – 888 p.

 

Інформаційні ресурси

 

 1. youtube.com;
 2. abu.cnam;
 3. lefigaro;
 4. lepoint.fr;
 5. www.tvorg;
 6. www.bonjourdefrance.com;
 7. www.francaisfacile.com/cours;
 8. www.enseigna.fr/fr/langues;
 9. www.lexiquefle.free.fr ;
 10. www.culture.coe.int/portfolio

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму