Іноземна мова (іспанська, 2 курс економічного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364Євдокимова  І. А.
464Євдокимова  І. А.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Іноземна мова (іспанська)» є формування і розвиток іспаномовної комунікативної компетентності у студентів. Це передбачає оволодіння студентами іспанською мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формах у соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах; поглиблення знань про систему іспанської мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, а також формування здатності будувати ефективні мовленнєві діяльність та поведінку.

Завдання курсу: поглибити мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма.

Після завершення курсу студент повинен

знати теоретично і практично заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми; вміти сприймати на слух різножанрові та різнопредметні аутентичні тексти; мати навички письмового відтворення основної інформації тексту; вміти висловити свою думку, дотримуючись параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності; розуміти аутентичні тексти другого рівня складності різного типу; створити текст певного типу обсягом 150-200 слів, який би відзначався логічною структурою викладу, комунікативною відповідністю, семантико-стилістичною адекватністю та граматичною правильністю.

Рекомендована література

 1. Бабенко С. А., Мариненко П. І., Самофалова Н. В. Español para avanzar. / Іспанська мова. Рубіжний рівень. Навч. посібник. –К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 457 с.
 2. Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської мови у вправах: навч.посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 308 с.
 3. Borobio V. Nuevo ELE Avanzado : curso de español para extranjeros. Cuaderno de ejercicios. – SM ELE, 2003. – 111 p.
 4. Borobio V., Palencia R. Nuevo ELE Avanzado : curso de español para extranjeros. Libro del alumno. – SM ELE, 2003. – 175 p.
 5. Borobio V., Palencia R. Nuevo ELE Intermedio : curso de español para extranjeros. Libro del alumno. – SM ELE, 2010. – 160 p.
 6. Borobio V., Palencia R. Nuevo ELE Intermedio : curso de español para extranjeros. Cuaderno de ejercicios. – SM ELE, 2010. – 94 p.
 7. Molina I. Practica tu Español: El subjuntivo. Sociedad General Española de Librería, 2006. – 88 p.

Інформаційні ресурси

 1. https://marcoele.com/
 2. https://videoele.com/
 3. https://www.ailmadrid.com/es/
 4. https://www.profedeele.es/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус